Moelven tjener mindre

Meget utfordrende markedsforhold for Moelvens sagbruk fører til at konsernet tjener vesentlig mindre i årets tredje kvartal sammenliknet med året før. Allikevel leverer Moelven totalt sett et positivt driftsresultat som følge av et meget godt resultat for konsernets byggsystemdivisjon.

Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i tredje kvartal endte på henholdsvis NOK 1 780 mill (1 853) og NOK 6,1 mill (259). Akkumulert var driftsinntektene NOK 5 934 mill (5 960) og driftsresultatet NOK 198 mill (814).
 
Merker internasjonal uro
Den internasjonale finanskrisen, med utspring i det amerikanske boligmarkedet, rammer også Moelvenkonsernet.
- Som leverandør av produkter og tjenester til en sektor som står sentralt i finanskrisen, er Moelvens sagbruksdivisjon blant de aktører som har blitt først påvirket. Moelven startet derfor allerede tidlig i 2008 tilpasningen av driften til den endrede markedssituasjonen, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.
 
Nedbemanning
Mer konkret har dette ført til nedbemanninger i både norske og svenske selskaper. Totalt sett vil konsernet i løpet av driftsåret 2008 ha redusert bemanningen med rundt 200 personer. Av disse har omkring 50 vært innleid på kontrakt. De øvrige nedbemanningene er en kombinasjon av lenge planlagte effektiviseringstiltak, avvikling av produksjonslinjer på enkelte steder, naturlig avgang, oppsigelser og permitteringer. Det iverksettes tiltak i alle berørte bedrifter for å gjøre omstillingene på en så lite belastende måte som mulig for den enkelte ansatte. De fleste av nedbemanningstiltakene er allerede gjennomført eller varslet og gjort offentlige kjent tidligere i år.
 
Ikke kritisk for Moelven
Men totalt sett er ikke Moelvens konsernsjef mer bekymret enn sunt er, og understreker at situasjonen ikke er kritisk for Moelven.
- Finansielt er Moelven godt stilt etter flere svært gode år toppet med et rekordår i fjor der vi tjente nærmere en milliard kroner. Vi har eiere som ikke har lånt pengene da de kjøpte oss og som har langsiktige interesser i det vi driver med. Selv har vi dobbelt så mye egenkapital som gjeld og lånene våre er regulert av langsiktige avtaler som løper i 2 1/2 år til, sier Rindal.

Driftsmessig godt stilt
Konsernsjefen kan fortelle at Moelven også driftsmessig stiller godt. - Selv om noen av konsernets virksomheter taper penger og må gjøre vesentlige endringer, vil de aller fleste ha et positivt resultat også i år. Det vil vi også ha som konsern. Alt dette gir oss arbeidsro, men tiden må vi bruke godt slik at den lavere aktiviteten i byggebransjen ikke får større konsekvenser for oss enn nødvendig. Jo bedre vi er, jo mindre blir omstillingene, sier Rindal.
 
Planlegger for to svake år
Konsernet planlegger for et par år med lavere etterspørsel. Konsernsjef Hans Rindal har følgende oppskrift i tiden som kommer:
- Vi må ta vare på kundene. Vi vet det blir færre av dem og vi vet at de som fremdeles er der, skal ha mindre. Derfor er det viktigere enn noen gang, at de vet hva vi kan gjøre for dem og at de velger oss. Konsernet må passe på kostnadene slik at vi klarer oss  i priskonkurransen. Moelven må tilpasse kapasiteten, fordi å selge med tap eller produsere for lager med for høye kostnader bare betyr at problemet blir større senere. Blir situasjonen bedre enn antatt, skal vi håndtere de positive overraskelsene når de kommer.

Investeringene fortsetter
Investeringsnivået for 2008 følger i hovedsak oppsatt plan. Investeringsplanen for 2009 har imidlertid blitt korrigert noe, slik at enkelte investeringsprosjekter er skjøvet ut i tid for å tilpasse aktivitetsnivået i markedet. Styret forutsetter at resultat for 2008 blir betydelig lavere enn i 2007.
 
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør økonomi og finans, Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Direktør for kommunikasjons- og personal, Kristin Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker