Moelven tjente 141 millioner

Moelven tjente NOK 141 millioner på driften i årets andre kvartal. Det er 117 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.

Forbedringen i driftsresultat sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig gode driftsforhold, kostnadsreduksjoner , samt prisutviklingen for ferdigvarer fra divisjonene Timber og Wood.

Økte driftsinntekter
Driftsinntekter for konsernet i andre kvartal ble NOK 1 937 millioner (1 772). For første halvår ble driftsinntektene NOK 3 414 millioner (3 228) og driftsresultatet NOK 164 millioner (minus 66).

Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA forklarer et godt resultat med at etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har økt gjennom andre kvartal som følge av normale sesongvariasjoner, samtidig som at prisene på industritre har steget.

- Dette er et godt kvartal for oss, noe det også bør være siden byggeaktiviteten øker om sommeren. Byggsystemdivisjonen, som normalt ligger sist i konjunkturforløpet, ser også ut til å ha passert konjunkturbunnen for denne gang og ordrereserven er igjen økende. Vi er imidlertid langt fra toppen og jeg tror dessverre det kommer til å ta tid før vi er der igjen. Kapasitets- og kostnadsmessig er konsernet nå tilpasset det markedet vi har og det er et godt utgangspunkt for vekst i aktiviteten, selv om veksten måtte bli moderat, sier Rindal.

Sikker finansiering
I andre kvartal gjennomførte konsernet en lenge planlagt refinansiering og har dermed en sikker finansiering for de kommende fem årene.

- Dette gir oss arbeidsro og vi kan konsentrere oss om å utvikle industrien videre. Som et ledd i utviklingen har Moelven-familien fått tre nye medlemmer - Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS. Alle enhetene vil inngå i byggevaredivisjonen Wood og bidrar både til bedre geografisk dekning og et bredere produkt og tjenestespekter. Målet er at byggevarehandelen skal oppleve at Moelven blir en enda bedre leverandør, sier Rindal.

Selv med en refinansiering bak seg og et godt resultat i andre kvartal, har konsernsjefen likevel hovedfokus på å utvikle virksomheten slik den er i dag, ikke på flere oppkjøp.

- Vi har kapasitetsreserver på mange områder og de skal vi hente frem så snart det er bruk for dem. Samtidig ser vi at det fortsatt er uro i enkelte finansmarkeder og at politikerne i mange land må konsentrere seg om å få balanse i de offentlige budsjettene igjen. Dette vil sannsynligvis prege byggebransjen i lang tid fremover og er noe vi må forholde oss til, sier Rindal.

Bunnen antas nådd i løpet av 2010
Aktiviteten i byggemarkedet antas samlet sett å ha nådd en bunn i løpet av 2010, men det er til dels store region- og segmentmessige forskjeller i utviklingen.

ROT-markedet har vært det mest stabile og boligbyggingen ser ut til å øke tidligere enn byggingen av nye yrkesbygg. Leveransene av byggevarer via handelen forventes å ha et normalt sesongmessig forløp med fortsatt stor aktivitet i tredje kvartal og med en nedgang mot slutten av året.

Byggsystemdivisjonen har en økende ordrereserve med best utvikling for den svenske byggmodulvirksomheten.

Prisene i det europeiske markedet for industritre har økt i første halvår og markedsforholdene forventes å forbli gode i tredje kvartal.

For Moelven forventer styret et årsresultat for 2010 som er vesentlig bedre enn året før.


For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Ass. finansdirektør Rune F. Andersen, mobil 913 43 260

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker