Moelven tjente 56 millioner

I årets andre kvartal tjente Moelven NOK 56 millioner kroner på driften. Det er NOK 85 millioner mindre enn tilsvarende periode i fjor. Etter finanskostnader ble resultatet i kvartalet NOK 27,9 mill.

Driftsinntekter for konsernet i andre kvartal ble NOK 2170 millioner (1 937). I første halvår ble driftsinntektene NOK 4123 millioner (3 414) og driftsresultatet NOK 29 millioner (164).

Liten prisforskjell mellom råvarer og ferdigvarer
Årsaken til nedgangen i driftsresultatet fra i fjor kan i stor grad tilskrives relativt høye råvarepriser for de tømmerforbrukende enhetene sammenlignet med prisnivået i ferdigvaremarkedene.

- Selv om råstoffprisene er redusert gjennom første halvår, har kombinasjonen av disse faktorene medført en svekkelse av driftsresultatet både for Timber og Wood-divisjonen. Prisene på industritre passerte toppen i tredje kvartal i 2010, og har gjennom andre kvartal i år ligget på et vesentlig lavere nivå enn i samme periode i fjor. Samtidig har ikke råstoffkostnadene blitt redusert tilsvarende, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.

Tøffe rammebetingelser
Rindal forklarer at dette særlig har gitt sagbruksdivisjonen Timber vanskelige rammebetingelser.

- Markedet for ferdigvarer er fremdeles litt labilt. Perioder med lave bruttomarginer, fordi råstoff- og ferdigvaremarkedene svinger mot hverandre, er imidlertid normalt for denne divisjonen. I andre kvartal er vi tross alt tilbake der alle tre divisjoner har positive driftsresultater og konsernet som helhet igjen tjener penger, selv om jeg gjerne skulle sett det var mer, sier Rindal.

Økt aktivitet
Alle tre divisjonene har økt omsetningen sammenlignet med året før. For byggevaredivisjonen Wood, er mye av årsaken oppkjøp av virksomheter. For Byggsystemdivisjonen er det et klart uttrykk for at aktiviteten i markedet, særlig i yrkesbyggmarkedet i Sverige og Norge, har økt.

Ikke fornøyd
- Samlet gir dette et bilde av økt aktivitet, men redusert inntjening. Det er et bilde vi ikke er helt fornøyd med. Men vi forventer en bedre balanse mellom ferdigvarepriser og råvarepriser i andre halvår enn vi hadde i første. I hjemmemarkedene for trebaserte byggevarer tror vi også det blir god aktivitet gjennom sommeren, men med en normal sesongmessig reduksjon mot slutten av året. Ordrereserven i Byggsystemdivisjonen er på et normalt bra nivå, noe som sikrer god aktivitet også i andre halvår, sier Rindal.

Resultatforbedringer
Moelven forventer at konsernet vil få en resultatforbedring i andre halvår, men at årsresultatet blir på et lavere nivå enn året før.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90 69 69 10
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 90 98 06 67
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, +47 91 66 86 68

www.moelven.no

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker