Moelven tjente 66 millioner

Konsernets driftsresultat for tredje kvartal falt med 17,4 prosent til NOK 66 millioner mot NOK 80 millioner tilsvarende periode 2015.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at svekkelsen i driftsresultat for årets tredje kvartal i hovedtrekk skyldes redusert inntjening innen innrednings- og modulvirksomheten.

Tøft marked i Vest-Norge
- Det er særlig innredningsvirksomheten Moelven Modus som opplever et tøft marked i Norge. Vi merker det spesielt på Vest- og Sørvest-landet som har blitt rammet av dramatiske nedskjæringer i oljeindustrien. Det er signaler i markedet som tyder på at bunnen kanskje er nådd, sier Kristiansen.

Innredningsvirksomheten i Sverige viser imidlertid svært gode takter.

Har økt akkumulert
Hittil i år har Moelven tjent NOK 271 millioner på driften. Det akkumulerte driftsresultatet har dermed økt med 23,5 prosent sammenliknet med 2015.

- Vi presterer akkumulert bedre enn året før. Det skyldes en kombinasjon av gode forhold i de fleste av våre markeder og bra driftsforhold i de fleste av Moelvens enheter. Vi ser nå tydelig resultatene av det langsiktige effektiviseringsarbeidet vi gjennomfører i våre virksomheter, sier Kristiansen.

Effektiv drift
Han forklarer at flere enheter har økt sin effektivitet gjennom pågående forbedringsarbeid.

- Men det er fortsatt enheter med svak resultatutvikling. Forbedringsarbeidet fortsetter derfor med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Det kan nevnes at de to største sagbrukene vi har i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – samlet planlegger å investere gjennom et felles prosjekt omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Planen skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli Moelvens mest effektive og lønnsomme, sier Morten Kristiansen.

Økte inntektene
Driftsinntektene i tredje kvartal økte med 4,2 prosent til NOK 2 359 (NOK 2 263 millioner tilsvarende periode i fjor). Akkumulert har driftsinntektene økt med 9,5 prosent til 7 894 (7 207).

- Kvartalet er preget av tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og godt aktivitetsnivå i divisjonen Byggsystemer som består av limtre-, byggmodul- og innredningsvirksomheter, sier Kristiansen.

Gode utsikter
Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. Vi har tilstrekkelig langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker