Moelven Treindustrigruppen starter samordningen av videreforedlingen

Som et ledd i en sterkere samordning av videreforedlingen i Moelven Treindustrigruppen AS, vil Moelven Trekomponenter AS (MTK) integreres i Moelven Eidsvold Værk AS (MEV). Virksomheten ved MTK vil, på lik linje med Moelvens høvlerivirksomhet ved tidligere Snertingdal Bruk, i fremtiden bli administrert fra MEV. I praksis innebærer det at direktør Dag Sand ved MEV overtar den daglige ledelsen av MTK etter Bertil Tomter. Samordningen skal skje gradvis og gjennomføres innen 1. august.

Administrerende direktør Anders L. Fossum i Moelven Treindustrigruppen AS sier at det er flere grunner til at man nå gjennomfører denne samordningen. - Den sterke konkurransen innenfor videreforedling gjør det nødvendig, i større grad enn tidligere, å samordne virksomheter, både for å høyne produktiviteten, og for å redusere kostnader. Samordningen av MTK og MEV er et skritt i den retning. Ved å samordne deler av våre spesialvirksomheter innenfor listverk, gulvbord, paneler og bygningskomponenter, vil vi ha en enestående mulighet til å koordinere denne delen av vår treindustri, og samtidig øke vår konkurransekraft betydelig innenfor dette produksjonsområdet. Moelven Trekomponenter AS har fått erfare hvor ekstremt presset marginene er på det internasjonale markedet innenfor segmentet trekomponenter. På tross av at MTK har gjennomført flere betydelige omstillinger, og at man i perioder har lykkes svært godt på eksportmarkedet, for eksempel i Japan, har selskapet ikke greid å innfri konsernets krav til inntjening, sier Fossum. Som en konsekvens av denne samordningen, vil det bli nødvendig å redusere dagens bemanning ved MTK betydelig.- Vi trekker virksomheten ned fra en omsetning på 40 millioner til cirka 25-30 millioner kroner. Virksomhetens største kunde vil fortsatt være Moelvens byggmodulselskaper. I tillegg vil selskapet fortsatt betjene utvalgte markeder og tidligere kunder på det nasjonale og internasjonale markedet, forklarer Fossum. Direktør Dag Sand ved Moelven Eidsvold Værk (MEV) sier at for MEV innebærer dette en klar styrking av selskapets viderefordeling. - Vi vil for det første kunne betjene handelsleddet og våre industrikunder enda bedre enn før, ved at vi får ut-videt vårt produktspekter. Denne administrative løsningen vil også åpne for en mer fleksibel og spesialisert produksjon innenfor klart avgrensede produktområder, og samtidig bidra til en ytterligere effektivisering innenfor Treindustrigruppen, sier han. Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt Anders L. Fossum, tlf 62 34 71 33

Moelv, 1998, 03.23, Oddvar Hemsøe, informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner