Moelven Trekomponenter AS permittererMoelven Industrier

Moelven Trekomponenter AS permitterer 14 ansatte fra og med arbeidstidens slutt i dag.

- Permitteringer er nødvendig for å tilpasse bemanningen til dagens markedssituasjon. Det er spesielt svikten på det japanske markedet som har slått kraftig ut. Japan har det siste året stått for cirka 50 prosent av vår omsetning. For å kompensere for dette bortfallet, jobber vi nå med flere prosjekter både mot det norske og andre europeiske markeder, opplyser direktør Bertil Tomter som per i dag ikke kan angi hvor lenge permitteringene vil vare.

Moelv, 1997.12.05
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner