Moelven utbetaler utbytte

Generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA har enstemmig vedtatt styrets forslag til disponering av årsresultat i Moelven Industrier ASA, inklusive utbytte på kroner 0,25 per aksje.

Styret fikk også generalforsamlingens fullmakt til kjøp og salg av inntil 9.264.238 aksjer, pålydende kroner 5,00, tilsvarende et samlet pålydende på NOK 46.321.190. Kursen skal ikke være lavere enn NOK 2,50 og ikke høyere enn NOK 20,00, og være på nivå med børskursen på handletidspunktet. Erverv og salg kan skje slik styret finner det hensiktsmessig. Fullmakten gjelder for 18 måneder fra dato.

Moelv, 1999.04.29, <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner