Moelven utvikler nytt forretningsområde

Etter oppkjøpene av Westwoodkonsernet og Notnäs AB i Sverige tidligere i år, gjennomfører Moelven nå en organisasjonsendring for å videreutvikle virksomhetene innenfor treindustri. Fra 1. januar deles treindustri i to forretningsområder; et for sagbruk og et for videreforedling. Dag Sand er tilsatt i stillingen som administrerende direktør for videreforedling, og tiltrer konsernledelsen i Moelven Industrier ASA.


- Vi har nå kommet langt i omstruktureringen og rasjonaliseringen i våre nye svenske selskaper, med tydelig lønnsomhetsforbedring de siste tre månedene. En kombinasjon av vår overtakelse av Westwood-konseret, Notnäs AB og selskapet Rosèn & Co. AB og utviklingen i markedet, tilsier at tiden nå er inne for å spesialisere produksjonsenhetene innenfor treindustri. Som et ledd i utviklingen av et nytt forretningsområde, vil organisasjonsendringen gi konsernet mulighet til å rekruttere nye, høyt kvalifiserte medarbeidere, sier konsernsjef Frode Alhaug.

Den nye foredlingsgruppen får sitt hovedsete i nær tilknytning til Moelven Eidsvold Værk. Organisasjonen vil, i tillegg til administrerende direktør Dag Sand, bestå av en økonomidirektør, en markedsdirektør og en markedskoordinator.

Administrerende direktør Anders L. Fossum skal fortsatt ha det administrative ansvaret for Moelvens ni sagbruk i Norge og Sverige. Samlet har disse virksomhetene er årsproduksjon på cirka en million kubikkmeter skurlast, og en årsomsetning på 1.600 millioner kroner (NOK).

Moelv, 1998.11.27 <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonsssjef <br> <br>Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt Dag Sand på telefon 63 95 71 94 eller 91 37 02 64.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner