Moelven vant Innovasjonsprisen med Iso3

Historiens første innovasjonspris fra Byggenæringen ble tildelt Moelven Industrier på åpningen av Bygg Reis Deg i går. Moelven fikk prisen for utviklingen av den unike stenderen Iso3.

Fagjuryen, med toppsjef Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge i spissen, delte ut prisen under åpningskonferansen, som handlet om nettopp innovasjon i byggenæringen.

Iso3 i ferd med å ta av
Divisjonssjef i Moelven Wood, Bjarne Hønningsstad, mottok prisen på vegne av Moelven, sammen med daglig leder i Moelven Iso3, Sven Egil Holmsen, og teknisk sjef og oppfinner Haumann Sund.

Daglig leder Sven Egil Holmsen sier i en kommentar at han er svært glad for prisen. -Dette er veldig inspirerende for alle som jobber med Iso3, sier Holmsen, som også understreker markedsverdien av innovasjonsprisen. -Prisen gir en bekreftelse på at at vi har tenkt riktig og en trygghet for bransjeaktører som vurderer produktet. Dette er god markedsføring på et tidspunkt der det virker som Iso3 er i ferd med å ta av i markedet. Samtidig gir prisen oppmerksomhet og bidrar til å øke interessen for Moelvens produkter generelt, avslutter daglig leder i Moelven Iso3, Sven Egil Holmsen.

Genial i sin enkelhet og gode referanser
Fra Juryens uttalelse heter det: "Vinneren bygger opp under norsk byggeskikk og norske materialer. Innovasjonen er genial i sin enkelhet og har direkte bakgrunn i økte energikrav fastlagt gjennom plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter.

Produktet er gjennomtestet og meget godt dokumentert i Teknisk Godkjenning og Miljødeklarasjon fra Sintef Byggforsk og Brannteknisk vurdering fra Sintef NBL. 
Ved bruk av produktet kan man bygge 5 cm tynnere vegg og det holder med 20 cm veggtykkelse for å tilfredsstille dagens energikrav. Det blir både enklere og billigere å bygge lavenergihus med passivhusstandard.

Det patenterte produktet har en integrert kuldebrobryter av isolasjonsskum som gir en veggløsning fri for kuldebroer. Det kan bygges en enklere og slankere yttervegg enn med tradisjonelle bindingsverk. Produktet er utviklet for framtidens krav og brukes i stadig flere passivhus. Blant referansene er Bellona-bygget, Miljøhuset GK og passivhuset "Løvset" fra Norgeshus."

Det er Bygg Reis Deg AS som har tatt initiativet til etableringen av Byggenæringens Innovasjonspris for å sette fokus på innovasjon og nytenkning som et middel for å effektivisere byggeprosessen, øke kvaliteten og styrke samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden.

Prisen kan deles ut til en bedrift, organisasjon, etat eller person som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til produkter, prosesser eller tjenester til nytte for samfunnet og byggenæringen.

Moelven klar vinner blant 40 kandidater
Initiativet er godt mottatt i byggenæringen og Bygg Reis Deg fikk inn 40 forslag til kandidater. Juryen som har vurdert de mange gode forslagene er:

  • Adm. direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. Leder av juryen
  • Ekspedisjonssjef Inger Margrethe Lindgren, Kommunal- og regionaldepartementet
  • Adm. direktør Jan Halstensen, Saint-Gobain Byggevarer as. Styreleder i BNL og Bygg Reis Deg
  • Konsernsjef Espen Hoff, Byggmakker Norge AS. Styreleder i Virke Byggevarehandel

Flere kandidater var med i sluttrunden, men en enstemmig jury kom frem til Moelven som en klar vinner.

For mer informasjon kontakt:

-Sven Egil Holmsen, 95858582

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner