Moelvens nye styre er klart

Det nye Moelven-styret ble i dag kl. 10.30 valgt av Moelvens bedriftsforsamling. Det er dermed klart at tidligere konsernsjef Svein Skorstad (59) i Coop Norden blir Moelvens nye styreleder.
 
Svein Skorstad kommer fra stillingen som konsernsjef i Coop Norden, hvor han i disse dager går av med pensjon. Han har også omfattende erfaring fra andre lederstillinger i Coop-systemet, blant annet som adm.dir i Coop Norge. Skorstad har også hatt stillingene som adm.dir. i Gilde Norsk Kjøtt, Hed-Opp Slakterier og HOFF Norske Potetindustrier. Han er utdannet ingeniør og økonom.
 
De øvrige styrerepresentantene er:
 
Ola Mørkved Rinnan (57) er konsernsjef i Eidsiva Energi AS siden 2001. Før det var han Executive Vice President i Nordea Norge. I årene 1993-95 var han konserndirektør i Moelven Industrier ASA og 1996-99 adm.dir i Moelven Limtregruppen AS.
 
Ingrid Dahl Hovland (47) er adm.dir i Spenncon AS. Tidligere har hun vært adm.dir i Selvaagbygg og direktør i Veidekke AS. Hun er utdannet sivilingeniør.
 
Torstein A. Opdahl (59) er jord- og skogbruker i Grue. Opdahl har lang fartstid i styret i Glommen Skog og var styreleder fra 2000 til 2006. Han har dessuten vært styremedlem i Norges Skogeierforbund i perioden 1999 til 2003. Opdahl har vært styremedlem i Moelven-konsernet fra 2002.
 
Guro Vale Kvavik (36) er skogeier i Skien. Vale Kvavik driver i dag egen advokatpraksis. Tidligere har hun arbeidet som juridisk førstekonsulent i Landbruksdepartementet, dommerfullmektig og advokat.  Hun er for tiden styreleder i Gjerpen Skogeierlag.
 
Even Mengshoel (54) er bonde av yrke. Han er for øvrig styreleder i Mjøsen Skog AB og har styreverv i Norges Skogeierforbund og Trefokus AS. Mengshoel har vært styrerepresentant i Moelvens styre siden 2001.
 
Vara:
Elisabeth Krokeide (44) er ansatt i Eidsiva Vekst som prosjektdirektør. Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor.
Svein Haare (59) er administrerende direktør for Viken Skog. Han er utdannet siviløkonom.

Ansatterepresentanter:

Arne Rødø (56) er ansatt på Moelven Van Severen AS som fyrer og tørkbas. Rødø har vært i Moelvenstyret siden 2004.
 
Iver Mellby (52) er ansatt på Moelven Mjøsbruket AS som fyrer och reparatør. Melby har vært styremedlem i Moelven siden 1996.
 
Vara:
Gunde Haglund (56) arbeider på Moelven Notnäs AB som oversorter. Haglund har vært deltagende suppleant i styret siden 2005.
 
Planen er å redusere styret fra dagens 8 til 7 etter en vedtektsendring som vil bli lagt frem på generalforsamlingen 20. april.
 
For ytterligere informasjon:
 
Svein Skorstad, styreleder, Moelven: +46 702012260
Jaakko Punkari, Bedriftsforsamlingens leder: +358 500 446 661
Kristin Bjørnstad, kommunikasjonsdirektør, Moelven: +47 907 13 701

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner