Mycket bra resultat för Moelven efter första halvåret

Rörelseintäkterna ökade under andra kvartalet för alla tre divisionerna och slutade för det första halvåret på 3277 milj NOK jämfört med 3086 milj NOK i fjor. Rörelseresultatet blev 141 milj NOK efter första halvåret (79 i fjor), det vill säga en kraftig förbättring av resultatet jämfört med första halvåret året innan.
 
Rörelseintäkterna för andra kvartalet slutade på 1716 milj NOK mot 1674 milj NOK 2005. Den viktigaste orsaken till volymökningen är den positiva kunjunkturbilden samt ökade marknadsandelar inom enskilda segment. Rörelseresultatet uppgick till 91 milj NOK mot 76 milj NOK 2005. Bakgrunden till ökningen är en kombination av en generell förbättring av förhållandena på marknaden och en rad interna effektiviseringsåtgärder.
 
Intern effektivisering och bättre marknadsanpassning
- Åtgärderna har i huvudsak varit riktade mot utnyttjandegraden av råvarorna och koordinering av värdekedjan, dessutom har marknadsanpassningen förbättrats. En del av åtgärderna började ge effekt på resultatet redan 2005, men det finns ytterligare potentialer som kommer att realiseras under 2006 och kommande år. Det beror på att en väsentlig del av åtgärderna är en del av ett flerårigt investeringsprogram med delvis långa projektfaser, säger koncernchef Hans Rindal.
 
Resultatet före skatt blev 123 milj NOK för första halvåret (52). Resultatet efter skatt och minoritetsintressen blev 88 milj NOK (34).
 
Tittar på nya möjligheter
Koncernchefen förklarar framgången med att Moelven nu ser ut att ha hittat formen efter många år med uppköp.
- Vi är nu den största trämekaniska aktören i Skandinavien med tyngdpunkten runt Värmlandsregionen i Sverige och i de inre delarna av östra Norge. Det finns mycket kvar för tillväxt i Skandinavien, även om tillväxt i omsättning inte är huvudmålet. Vi är öppna för nya möjligheter och tittar nu på bioenergimarknaden som en spännande och kanske nödvändig möjlighet.  Bioenergi kan bli en ny division i Moelven, men inte förrän tidigast hösten 2007, säger Rindal.
 
Bra utsikter för Moelven
Den goda konjunkturen med hög byggaktivitet inom många områden förväntas hålla i sig under 2006 i de skandinaviska länderna. Inom Byggsystemdivisionen är orderreserven bättre än vanligt och det kan bli aktuellt att vidta åtgärder för att öka produktionskapaciteten. För enheterna som behöver timmer är råvarutillgången tillfredsställande i de flesta regioner och efterfrågan på industriträ i Europa förväntas stanna kvar på en hög nivå. Totalt förväntar styrelsen ett bättre resultat för 2006 än föregående år.
- Målsättningen är att utveckla koncernen till att vara marknadsledaren, det naturliga valet, vid köp av träbaserade byggprodukter och tillhörande tjänster i Norge, Sverige och Danmark, säger Rindal.

Moelven är en skandinavisk industrikoncern som levererar träbaserade byggprodukter med tillhörande tjänster till marknader primärt i Norge, Sverige och Danmark. Koncernen har 3200 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Merparten av personalen arbetar i Norge och Sverige. Av dessa arbetar runt 1500 i Sverige i företagen som huvudsakligen är lokaliserade runt Vänern.
 
För ytterligare information:
 
Koncernchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Kommunikationsrådgivare Tom E. Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
 
 
Rapporten (eng) kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker