Nærmere milliarden for Moelven

Moelven har samlet økt driftresultatet med NOK 617 mill fra året før og satte resultatrekord med nærmere NOK 990 (373) mill for 2007. Dette er nesten enn en tredobling av resultat sammenliknet med 2006. Samtidig viser prognoser at eventyret mest sannsynlig er over for denne gang og at rekorden kan bli stående noen år.

Konsernet hadde driftsinntekter samlet for 2007 på NOK 7.944 mill sammenliknet med NOK 6.693 mill året før. Resultat før skatt ble NOK 972 mill (336). Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i fjerde kvartal økte og endte på henholdsvis NOK 1 983 mill (1 831) og NOK 176 mill (151). Hoveddelen av forbedringen i driftsresultatet for 2007 tilskrives de meget gode markedsforholdene, selv om fallende priser og økede råvarekostnader har redusert marginene for enkelte produkter mot slutten av året. Driftsforhold og råstofftilgang har i store trekk vært gode.
 
Gleder seg over resultatet
Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA gleder seg over et svært godt resultat for Moelven og resten av bransjen. - Vi har også hatt et 4. kvartal som er bedre enn tilsvarende i 2006. Gode markeds- og driftsforhold for alle konsernets divisjoner bidro til dette. Nedgangen fra tredje kvartal skyldes hovedsakelig et fall i det internasjonale markedet for industritre, kombinert med høyere priser på tømmer, sier Rindal.
 
Investerer i egen industri
Konsernsjefen legger stor vekt på å utnytte den meget gode konjunkturperioden konsernet har vært inne i til å gjennomføre tiltak som vil bidra til å gi konsernet mulighet til å overleve over tid.  - Vi har tjent nærmere én milliard i fjor, men samtidig tyder alt på at festen for sagbrukenes del er over for denne gang. Vi ser nå at markedet er i ferd med å snu. Da er det godt å vite at vi har brukt og kommer til å bruke en del av disse pengene til å modernisere egen industri lokalt og betale ned gjeld slik at vi står bedre rustet. Slikt sett håper vi å være vel så godt forberedt på en konjunkturnedgang som våre konkurrenter, sier Rindal.
 
Fortsatt godt marked for Byggsystemer
Rindal legger imidlertid vekt på at selv om toppen sannsynlig er nådd, er allikevel det en sannhet med visse modifikasjoner. - Mye kan tyde på at det kanskje er en viss fare for at vi overser vår divisjon Byggsystemer når vi sier dette. Byggsystemer har hatt et meget godt resultat og kommer etter all sannsynlighet til å ligge resultatmessig godt an en stund til framover. For Byggsystemer er den høye markedsaktiviteten opprettholdt gjennom fjerde kvartal og bedriftene har ordrebeholdinger i 2008 som er større enn normalt, sier Rindal.
 
Sikrer arbeidsplasser
Rindal sier at Moelven nå har primærfokus på hjemmemarkedet i Skandinavia med produserende enheter innenfor et definert geografisk område. Han presiserer at Moelven tenker langsiktig i de deler av Norge og Sverige hvor konsernet er representert. - Moelven invester nærmere én milliard i et treårig investeringsprogram, og vi har tenkt å være tilstede der vi er i lang tid framover. Vi kommer til å vokse i kvalitet, og i mindre grad i kvantitet. Å sikre arbeidsplassene der vi er og i tillegg å tilby våre kunder enda bedre produkter og tjenester vil være det vi konsentrerer oss mest om, sier Rindal.
 
Fallende priser for industritre
Styret forventer at aktiviteten i det internasjonale markedet for industritre vil falle i 2008 og at sagbruksdivisjonen Timber vil oppleve fallende priser for sine produkter. Høvleridivisjonen Wood er i større grad påvirket av aktiviteten på det skandinaviske byggemarkedet, og her forventer styret at etterspørselen og prisene vil holde seg bedre. Dette skyldes at byggeaktiviteten i Skandinavia forblir høy, selv med en nedgang fra det høye nivået i 2007. For virksomhetene innen Byggsystemer har den høye markedsaktiviteten på enkelte områder medført at ordrereservene ved inngangen til 2008 er meget gode.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker