Norsk-svensk limtrefusjon

De norske limtreprodusentene Moelven Limtre AS, Agder Limtre AS, Splitkon AS, tar sammen med Moelven Töreboda Limträ AB i Sverige, sikte på å danne MOCON AS som vil bli et av Nordens største limtreselskaper.

- Det internasjonale markedet for limtre er godt, men er dessverre preget av de siste års oppbygging av en alt for høy produksjonskapasitet som har presset bransjens marginer. Gjennom dannelsen av MOCON AS styrker de deltagende bedriftene sin evne til rasjonalisering, spesialisering og koordinering mot markedet, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.

MOCON AS vil ha en samlet produksjonskapasitet på 80.000 kubikkmeter limtre, og således bli en av de største aktørene i det internasjonale limtremarkedet. Det nye selskapet vil samlet ha en årsomsetning på cirka 400 millioner kroner.
- Når vi nå søker å gå sammen i et nytt nordisk limtreselskap, er det for å danne et konkurransekraftig alternativ som har styrke til å videreutvikle nordisk limtre nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Ola Mørkved Rinnan i Moelven Limtregruppen AS.
- Vi valgte å sikre våre interesser i Danmark ved å danne Limtræ Danmark AS, hvor vi gjennom våre tidligere datterselskaper Moelven LNJ Limtræ AS og Moelven Øresø Limtræ AS, gikk i kompaniskap med Danmarks største limtrefabrikk, AS Limtræ Lilleheden. Dette selskapet tjener nå penger. Dannelsen av MOCON AS representerer en videre styrking av nordisk limtreproduksjon, og er et viktig tiltak for å sikre resultater, sier Rinnan.

Partenes intensjon er å komme fram til en endelig avtale i løpet av kort tid, slik at et nytt selskap så snart som mulig kan være fullt operativt.

Moelv, 1998.09.23,
Oddvar Hemsøe,
Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt Frode Alhaug tlf 62 34 71 01, eller Ola M. Rinnan 62 34 70 00, Morten L. Johansen 32 15 07 00 (Splitkon), Kåre Berg 37 96 17 03 (Agder) eller Claes Håkansson +46 50 64 81 00 (Moelven Töreboda Limträ AB).

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner