Ny tømmerkai på Granvin

I dag har Landbruksdepartementet informert ledelsen i Moelven Granvin Bruk AS om at bedriften får tilskudd til å bygge tømmerkai. 

Søknaden ble sendt inn sammen med Granvin Kommune, Ulvik Kommune, Voss kommune, Vestskog SA og Nortømmer AS. Daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas i Moelven Granvin Bruk AS sier det er en gledens dag både for Moelven Granvin Bruk og for skognæringa på Vestlandet.

- Det er snakk om en tømmerkai på 80 meter med ca. 26 millioner i kostnadsramme. Vi har fått stor støtte både fra kommunen og fylket i denne prosessen og vi er nå utrolig glade for at det nå ser ut til at vi får ny kai, sier Kalsaas.

Støtte fra mange
Fylkesmannen i Hordaland er en av de som har gitt sine støtteerklæringer og er positiv til at det blir bygd ut ny utskipingskai i Granvin. Fylkesmannen ser at kaier er viktig for skogbruket i området.

- Det er stor aktivitet i skognæringa på Vestlandet og kaia vil vere ein viktig del av infrastrukturen for skogbruket på Voss, den største skogkommunen i Hordaland, og regionen rundt. Økonomien for skogbruket i regionen betrast ved at den delen av virket som ikkje vert foredla ved Granvin bruk, kan bli transportert vidare på ein effektiv måte. God infrastruktur er svært viktig for skogbruket, sier Fylkesmannen i Hordaland i erklæringen.

Bedriften har allerede foretatt grunn undersøkelser for å kartlegge sjøbunnen. Nå er alt klart for ny tømmerkai i Granvin.

For ytterligere informasjon,

Ørjan Mikal Kalsaas, mobil 99433061

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia