Ola Mørkved Rinnan fratrer i Moelven

Administrerende direktør i Moelven Limtregruppen AS, Ola Mørkved Rinnan slutter i Moelven-konsernet. Limtregruppen har under Rinnans ledelsen vært igjennom en betydelig omstrukturering og fusjoner i Danmark og Norge.
– Ansvaret legges nå direkte til styrene i selskapene, og det er derfor ikke lenger naturlig å videreføre de administrative oppgaver i Moelven Limtregruppen, sier Rinnan som fortsetter i styret i de nye enhetene Mocon Holding AS og Limtræ Danmark AS.- Denne restruktureringen er nødvendig for en bransje med overkapasitet både i Skandinavia og ellers i Europa. Vi har nå etablert nye, sterke enheter både i Norge og Danmark. Selskapet i Sverige er også bedre rustet til å møte utfordringene i limtremarkedet, sier Rinnan.

Konsernsjef Frode Alhaug sier at Ola Mørkved Rinnan, både som finansdirektør og leder av limtregruppen har vært en ressurs for Moelven-konsernet i viktige år.
- Limtregruppen har valgt en strategi som nå blir gjennomført. Jeg tror de strukturelle grepene som nå er gjort, vil skape grunnlag for ny vekst, sier Alhaug.

Moelv, 1999.02.03, <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner