Peder Chr. Løvenskiold ny styreformann i Moelven

Bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA har valgt Peder Chr. Løvenskiold til ny styreformann etter Bjarne Gulvik som sammen med styremedlemmene Agnar Aas og Per Stamnes var på valg. Som nytt styremedlem valgte bedriftsforsamlingen Svein Steen Thomassen, mens Per Stamnes ble gjenvalgt.


Det nye styret i Moelven Industrier ASA består av: Peder Chr. Løvenskiold (formann), Arthur J. Aasland, Carl Graff-Wang, Per Stamnes, Svein Steen Thomassen, Iver Melby (ans. repr.) og Bjørn Solberg Antonsen (ans. repr.).
Axel Krogvig (formann), Harry Konterud, Odd Torland og Fredrik Wahl er gjenvlagt til bedriftsforsamlingen. Nye medlemmer er konsernsjef Jaroslav Havlicek, Rottneros Bruk AB i Sverige og styreformann Lars W. Grøholt i Vestviken Skogeierforening.

Moelv, 1999.04.29, <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner