Pedersen til Finsbråten AS

Økonomidirektør Per Egil Pedersen i Moelven Industrier ASA overtar som administrerende direktør i Finsbråten AS på Eidsvoll. Selskapet har cirka 170 ansatte og omsetter årlig for drøyt 300 millioner kroner, og er et av de største privateide kjøttindustriselskapene i Norge. Pedersen har siden 1. mai 1986 vært ansatt som økonomidirektør i Moelven-konsernet, og vært medlem av konsernledelsen. Han har hatt en sentral rolle i Moelvens oppkjøp midt på 80-tallet, restruktureringen av konsernet på begynnelsen av -90-tallet, og de siste store oppkjøp i Sverige.


Konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA beklager Pedersens avgjørelse, men forstår behovet for å søke nye og operative utfordringer som øverste sjef for et industriselskap. - Per Egil Pedersen har gjennom alle de årene jeg personlig har hatt gleden av å samarbeide med ham, vist en betydelig faglige styrke og integritet. Han har blant annet vært en solid støttespiller i arbeidet med å restrukturere Moelven og legge grunnlaget for ny vekst i konsernet, sier han.

- Jeg har opplevd en utrolig spennende periode i Moelvens historie, og har hatt gleden av å samarbeide med svært mange dyktige medarbeidere. Disse årene har ikke bare bydd på interessante og lærerike oppgaver, men også svært krevende utfordringer. Derfor er det tilfredsstillende å vite at jeg har bidratt til å få Moelven gjennom vanskelige år og på offensiven igjen. Jeg har imidlertid over noen tid signalisert at jeg ønsker å gå over i mer operative funksjoner i konsernet.
Finsbråten AS, hvor jeg nå er styreformann, er inne i en fase med spennende utviklingsmuligheter. Derfor har jeg valgt å takke ja til tilbudet om å lede selskapet, sier Per Egil Pedersen.

Økonomidirektør Per Egil Pedersen ble første gang ansatt i Moelven i 1978, først som økonomikonsulent, siden som konsernregnskapssjef. 1. mars 1983 ble han ansatt som økonomisjef for Norsk Hydro i Qatar, hvor han var fram til han igjen kom tilbake til Moelven i 1986 - da som økonomidirektør. For tiden innehar han også stillingen som VD i Moelven Industrier AB, Moelvens Holding-selskap i Sverige.

Per Egil Pedersen er 45 år og utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bergen.


Moelv, 1998.08.28
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner