Positivt kvartal for Moelven

Sesongmessig bedring i etterspørselen, positiv prisutvikling for industritre og effekt av kostnadsbesparende tiltak bidro til et positivt resultat for Moelven i andre kvartal. Likevel gjør den svake konjunkturutviklingen internasjonalt at resultatet er betydelig svakere enn for samme periode i fjor.

Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i andre kvartal ble henholdsvis NOK 1 771,7 mill (2 202,3) og NOK 24 mill (81,3). For første halvår ble driftsinntektene NOK 3 227,9 mill (4 153,6) og driftsresultatet minus NOK 66,1 mill (pluss 191,5).
 
Redusert omsetning
- Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har - som normalt - bedret seg i andre kvartal sammenlignet med første, sier Hans Rindal, konsernsjef i Moelven Industrier. - Men samlet sett er etterspørselsnivået etter konsernets produkter og tjenester betydelig lavere enn det har vært de to siste årene. Omsetningen i konsernet er så langt over 900 millioner lavere enn i fjor.
 
ROT-markedet sterkest
Innen foredlingsvirksomheten ser vi at høysesong og høy aktivitet i ROT-markedet har bidratt til god etterspørsel. Byggsystem-divisjonen har så langt vært minst påvirket av lavkonjunkturen, og årsakene er også her fokus på ROT-markedet, service- og vedlikeholdsavtaler, samt at spesielt innredningsselskapene leverer produkter og tjenester som kommer sent inn i byggeprosessen. Nybyggingsaktiviteten er dessverre svært lav i hele Skandinavia, både for næringsbygg og for bygg til boligformål. - De store byggeprosjektene er det færre av og det er grunn til å tro at det vil ta en tid før bildet endrer seg, sier Rindal.
 
Økende priser på industritre
Når det gjelder sagbruksvirksomheten ser vi at produksjonen av industritre har blitt redusert i Europa gjennom første halvår. Reduksjonen har vært større enn nedgangen i etterspørselen. Derfor ser vi nå at prisene på industritre stiger, etter at de har vært fallende siden 2007.
 
Tilpasninger har gitt effekt
Moelven har gjennom det siste året gjort vesentlige tilpasninger i produksjonskapasiteten, og selv om det fortsatt gjenstår noen nødvendige rasjonaliseringstiltak, har de tiltak som ble initiert i løpet av de to foregående kvartaler påvirket kostnadsnivået positivt i andre kvartal og konsernets kostnader er langt på vei tilpasset et vesentlig lavere aktivitetsnivå.
- Det er samtidig gledelig at de bedrede markedsforholdene har medført økt produksjon ved flere enheter, og mange ansatte som har vært berørt av kortsiktige kapasitetstilpasninger er tilbake i fullt arbeid, sier Rindal.
 
Fremtidsutsikter
Til tross for enkelte signaler om bedre tider, er det også mye som tyder på at finanskrisen vil prege markedene i lang tid fremover. Rindal oppsummerer: - Det er lav nybyggingsaktivitet, arbeidsledigheten stiger og vi vurderer totalt sett utsiktene som usikre. Vi forventer en positiv utvikling også i tredje kvartal, men det kommer en vinter etter det, med et lavere aktivitetsnivå. Vi er imidlertid - gjennom de tilpasninger vi har gjort - bedre rustet til å møte nok en lavsesong, som er svakere enn normalt på grunn av lavkonjunkturen.
 
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, + 47 90 69 69 10
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin V. Bjørnstad, + 47 90 71 37 01

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker