Pressemelding vedr. 3. tertial 1998

Foreløpig resultat for 1998 viser vekst og framgang i tredje tertial


Resultatutviklingen i tredje tertial viser igjen en positiv trend, og er for store deler av Moelvens virksomheter på samme nivå som tredje tertial i 1997. Konsernets driftsinntekter for tredje tertial 1998 var NOK 1138 mill. I 1997 var driftsinntektene for samme periode NOK 850 mill. Av veksten på NOK 288 mill. utgjør driftsinntekter i de nye selskapene i Sverige NOK 230 mill. Innredningsgruppen og Bygg og Prosjekt hadde en samlet inntektsøkning på NOK 45 mill.

For fullstendig pressemelding, følg vedlagte link.

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Frode Alhaug, tlf. 62 34 71 01/90 64 48 75, eller finansdirektør Hans Rindal, tlf. 90 69 69 10.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com