Proforma sammenligningstall


Konsernet er også omorganisert ved at det tidligere forretningsområdet Treindustri er delt i en sagbruks- og en foredlingsdel med virkning fra og med 1999. I 1998 ble det også gjennomført vesentlige oppkjøp.

For analyseformål er det utarbeidet proforma sammenligningstall for tidligere perioder der alle de nevnte endringer er hensyntatt. Kvartalstallene samt splitt mellom sagbruk og foredling, som følger i vedlagte regneark, er ikke reviderte tallstørrelser.

For tabeller, følg linkene nedenfor.

http://193.71.196.115/hugin/759254.xlsEventuelle spørsmål vedrørende materialet kan rettes til konsernregnskapssjef Morten Sveiverud på E-post: morten.sveiverud@moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker