Resultater 1. halvår 1999 <br> <br>Konsernets driftsinntekter første halvår var NOK 1751,7 mill (1402,6) med et driftsresultat på NOK 38,3 mill (25,9), etter avskrivninger på NOK 55,3 mill (42,8). Netto driftsmargin var 2,2 prosent (1,8). Sammenlignet med tilsvarende tall for første halvår 1998 der de oppkjøpte virksomhetene Westwood og Notnäs er inkludert, er driftsresultatet forbedret med NOK 39 mill og netto driftsmargin er forbedret med 2,3 prosentpoeng. Netto finansposter var minus NOK 23,3 mill (20,6) og ordinært resultat var NOK 15,8 mill (6,7). Dette gir et resultat per aksje per første halvår på NOK 0,13 (0,06).

Konsernets driftsinntekter i andre kvartal var NOK 939,9 mill mot NOK 826,3 mill for samme periode i fjor. Økningen skyldes både oppkjøp av virksomhet og vekst innen eksisterende virksomheter.

Driftsresultatet ble NOK 20,4 mill (19,9). Netto finansposter i andre kvartal var minus NOK 11,4 mill (12,2), hvilket gir et ordinært resultat på NOK 9,6 mill (6,2). Sysselsatt kapital var ved utgangen av andre kvartal NOK 1504 mill (1399) og totalkapitalen var NOK 2056 mill (1961). Av økningen skyldes NOK 60 mill tilpasninger til ny regnskapslovgivning, mens det øvrige skyldes at beholdningene er noe høyere enn vanlig for årstiden.

Rentabilitet på sysselsatt kapital var 5,3 prosent (4,4). Netto rentebærende gjeld var NOK 845 mill (815) og likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var NOK 273 mill (171). Konsernets egenkapital var NOK 659 mill (584), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,0 prosent (29,8). Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,11 (7,53). I første halvår er det skapt en kontantstrøm på NOK 67,4 mill (47,7), tilsvarende NOK 0,73 per aksje (0,62). Investeringer i produksjonsmidler utgjorde NOK 27 mill (33).

For rapport med tabeller følg linken under:

Moelv, 19. august 1999 <br>Styret i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker