Resultater per tredje tertial og foreløpig regnskap 1998


Driftsåret 1998 startet med små marginer for flere av konsernets forretningsområder, og de gode resultatene for 1997 har ikke vært mulig å opprettholde.
Resultatutviklingen i tredje tertial viser igjen en positiv trend, og er for store deler av Moelvens virksomheter på samme nivå som tredje tertial i 1997.

Konsernets driftsinntekter for tredje tertial 1998 var NOK 1138 mill. I 1997 var driftsinntektene for samme periode NOK 850 mill. Av veksten på NOK 288 mill. utgjør driftsinntekter i de nye selskapene i Sverige NOK 230 mill. Innredningsgruppen og Bygg og Prosjekt hadde en samlet inntektsøkning på NOK 45 mill.
Driftsresultatet i perioden ble NOK 27 mill., mot NOK 44 mill. i 1997. Resultatet etter finansielle poster i tredje tertial ble NOK 20 mill. og sammenlignbart resultat i 1997 var NOK 36 mill. Ordinære avskrivninger for konsernet samlet for tredje tertial var NOK 36 mill., som er 10 mill høyere enn året før.

Treindustrigruppen hadde et driftsresultat i tredje tertial på 12 mill. mot 20 mill i året før. Driftsresultatet for de selskapene som ble kjøpt i 1998 var minus NOK 7 mill. mot minus NOK 12 mill. i annet tertial.

Innredningsgruppen hadde en sterk avslutning på året med NOK 22 mill. i driftsresultat for tertialet, hvilket er på samme nivå som forrige år, og Bygg og Prosjekt hadde et driftsresultat på NOK 6 mill. mot NOK 8 mill. i 1997. Limtregruppen hadde et driftsresultat på NOK 4 mill. i siste tertial.

For fullstendig rapport, følg linken nedenfor:

Moelv, 27. januar 1999 <br>Styret i Moelven Industrier ASA

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker