Runar Lillandt ny styreleder i Moelven Industrier ASA

Runar Lillandt, som er ordfører i Forvaltningsrådet i det finske Metsäliitto-konsernet, overtar som ny styreleder i Moelven Industrier ASA etter konsernsjef Ari Martonen i Finnforest Oyj. Martonen fortsetter som nestleder i Moelven-styret. Dette er klart etter valg som ble foretatt i en nyvalgt bedriftsforsamling i Moelven Industrier fredag. Den nye bedriftsforsamlingen ble valgt på generalforsamlingen i Moelven samme dag.Generalforsamlingen valgte følgende som medlemmer av den nye bedriftsforsamlingen: Jaakko Punkari, leder (ny). Heikki Asunmaa (ny), Timo Haapanen (ny), Ero Kytölä (ny), Olav Hørsdal, Sten Johnson, Halvard Sæther og Ole H. Bakke. Fra tidligere sitter følgende representanter for de ansatte i bedriftsforsamlingen: Harald Løkkesveen, Odd Henning Kalager, Hans E. Johnsen og John Vangen

Utbytte
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av årsresultat i Moelven Industrier ASA,
inklusive utbytte på kroner 0,25 per aksje, samlet NOK 29,7 mill.
Aksjen noteres eksklusivt utbytte fra og med 12. april 2002. Utbytte utbetales 7. mai.
Generalforsamlingen ga styret i oppdrag å søke børsstyret om å stryke Moelven Industrier ASA fra Oslo Børs. Finnforest Oyj eier 60,7% av de utestående aksjer i Moelven Industrier ASA og har inngått en aksjonæravtale med 6 andre aksjonærer som til sammen eier 38,6 % av de utestående aksjene. I aksjonæravtalen er det enighet om å stemme for et forslag om avnotering. Dette begrunnes med at omfanget av aksjer som omsettes er for lite til at videre notering er hensiktsmessig.

Moelv 12. apr. 2002
Informasjonsavdelingen
Moelven Industrier ASA

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner