Slik skal Moelven møte framtida

De attraktive skandinaviske byggemarkedene preges av tøffere konkurranse. Det er dyrere å drive industri enn før. Og du og jeg som skal bygge og bo stiller større krav til byggematerialene.

Dette er deler av den analysen Moelvens ledelse har gjort for å kunne møte utfordringene framtida har å by på.

Tøft marked
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier og resten av ledelsen har i disse dager snakket med alle ansatte i konsernet om hvordan Moelven fortsatt skal være en bedrift å regne med. 

- Det er en ting som er sikkert: Det blir ikke lettere å drive lønnsomt i vår industri. Det gode er imidlertid at vi har bedre forutsetninger enn de fleste til å stå løpet ut og i lang tid framover fortsatt være blant de ledende i Europa som leverer varer og tjenester til byggemarkedet. sier Kristiansen.

De fleste er bra
Kristiansen sier at det som kjennetegner Moelven, og har gjort det lenge, er at mange av datterselskapene gjør det bra og i noen tilfeller svært bra.

- Imidlertid er det enkelte bedrifter som over tid har hatt mindre tilfredsstillende resultater. Det må vi gjøre noe med. Hovedfokus blir derfor å ta ut potensialet i enkeltselskapene. De aller fleste har svært gode forutsetninger, sier Kristiansen.

Avkastningskrav
Moelven har klare målsetninger om å nå avkastningskravene. For å nå disse kravene må den tremekaniske delen av Moelven – det vil si sagbrukene og høvleriene i divisjonene Timber og Wood - i sum skape en kostnadseffektiv drift gjennom å ha økt fokus på hverdagsrasjonalisering og produksjonsforbedringer.

- Dette gjelder også våre innrednings-, limtre- og modulbedrifter i byggsystemdivisjonen i Norge og Sverige. Samtidig skal disse bedriftene  – som jobber mot byggeprosjektmarkedene i Skandinavia - redusere risiko gjennom å forbedre sin evne til prosjektstyring. Kort sagt betyr det å beherske spilleplanen i prosjektmarkedet bedre. I tillegg forventer vi at markedet for prefabrikkert eller industriell bygging vil øke. Det er vi gode på i dag, men vi skal bli enda bedre. Vi skal profesjonalisere konseptene for industriell bygging ytterligere, sier Kristiansen.

Markedstilpasning
Moelvens byggevaredivisjon Wood – som blant annet produserer og selger listverk, panel, kledning, plater og konstruksjonsvirke  – skal gjennom ytterligere produktutvikling, forbedrede logistikkløsninger og markedstilpasninger stå enda bedre rustet og tilpasset den moderne forbrukers økte krav.

- Forbrukerens krav har over tid endret seg. I dag - og i økende grad framover - stilles det krav til ferdige pakkeløsninger som er enkle å montere der det følger med monteringsanvisninger. Moelven har jobbet med å markedstilpasse produktene mot «gjør det selv-løsninger» i mange år, og vi har kommet langt. Men vi skal bli enda bedre, sier Kristiansen.

Opptatt av trender
Kristiansen forklarer at Moelvens markedspersonell også ser at forbrukeren - mer enn før - er opptatt av trender og oppussing og at det i dag er andre krav til hvordan de vil finne produktene både på nett og i butikkene.

- Vi vil kommunisere mer direkte med forbrukeren via digitale og trykte medier. Bli mer kjent med de som til syvende og sist kjøper og bruker våre produkter. Det handler om presentasjon av produkter i butikken. Det handler også om at forbrukeren virkelig skal bli kjent med vårt brede produktspekter, sier Kristiansen.

Må gjøre jobben selv
Det viktigste budskapet Morten Kristiansen har snakket med sine medarbeidere om de siste ukene, er at jobben må Moelven greie selv.

- Rammebetingelsene i samfunnet og en tøffere konkurransesituasjon, får vi stort sett ikke gjort mye med. Vi kan ikke regne med mye hjelp. Vi må tenke smartere enn vi har gjort. Budskapet mitt er sikkert tøft for noen, men min erfaring med folk i Moelven og det jeg har opplevd etter de siste ukenes gjennomgang, tilsier at de ansatte både forstår budskapet og klarer å gjøre noe med det, sier Kristiansen.

Bedre resultater
Kristiansen sier at Moelven det siste året hatt en god resultatforbedring.

- Noe av dette skyldes prisoppgang og noe skyldes driftsforbedringer. Vi ser resultatene av et langsiktig forbedringsarbeid som har pågått over tid og som skal fortsette med uforminsket styrke, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +47 91118250

Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90713701

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia