Statoil-oppdrag til 18 millioner for Moelven Hako ASMoelven Industrier

Moelven Hako AS har fått i oppdrag å bygge to hybelhus, et servicebygg og et velferdsbygg for Statoil i forbindelse med utbyggingsprosjektet på Kårstø. Oppdraget er verdt 18 millioner kroner.

Denne ordren for Statoil er i aller høyeste grad med på å sikre høy produksjonstakt fram mot jul, sier direktør Bjørn Willanger i Moelven Hako AS.

Samlet er ordren på 154 moduler, tilsvarende 3.000 kvadratmeter grunnflate. Leveransen omfatter to hybelbygg og et serviceanlegg bestående av kontorer, posttjeneste, butikk, bank og legekontor. I tillegg skal Moelven Hako levere moduler til et velferdsbygg som skal oppføres i tilknytning til en idrettshall.

- Hele prosjektet skal være ferdig levert 1. desember. Det betyr at vi må starte produksjonen i september, forteller markedssjef Olav Østby-Deglum.

Moelv, 1997.06.27,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner