Styret i Moelven anbefaler tilbudet fra Finnforest

Styret i Moelven Industrier ASA går enstemmig inn for å anbefale selskapets aksjonærer å akseptere det frivillige tilbudet fra Finnforest om salg av Moelven-aksjer. Dette går fram av en uttalelse etter et styremøte i selskapet på Jessheim tirsdag formiddag."Det ble den 2. mai 2001 offentliggjort at Finnforest Oyj ville komme med et bud på samtlige aksjer i Moelven Industrier ASA. Budet ble fremsatt i sin endelige form i et tilbudsdokument utarbeidet av DnB Markets, datert den 14. mai 2001.
Budet er på NOK 11,25 per aksje og er gitt med visse forbehold som det er redegjort for i tilbudsdokumentet.

Styret har i sin vurdering av tilbudet bl.a. lagt vekt på følgende:
- Den tilbudte pris for aksjene sammenlignet med markedsprisen for aksjene forut for offentliggjørelsen.
- Tilbudets øvrige vilkår.
- Kjøperens uttrykte intensjon om å opprettholde konsernet som en selvstendig enhet og styrke det gjennom å bidra med ytterligere kompetanse og fremtidige forretningsmuligheter.
- Det faktum at enkelte større aksjonærer i lengre tid har ønsket å selge sine aksjer.
- Mulighetene for å oppnå en bedre pris på annet vis i overskuelig fremtid.
Ut fra en samlet vurdering, anser styret det fremsatte tilbudet som tilfredsstillende for selskapets aksjonærer.

De ansattes representanter ønsker å sikre de ansattes interesser og videreføre Moelven Industrier ASA etter de mål og verdier som følger av den vedtatte strategi. Noe av grunnen til de ansattes skepsis til nytt eierskap, uten historisk forankring i deler av dagens eierstruktur, er den forhistorie som Moelven har hatt med hurtig vekst på 80-tallet og deretter påfølgende restruktureringsbehov på 90-tallet, for igjen å fremvise gode resultater og soliditet. Tilbudsdokumentet gir et bilde av begge selskaper, men de ansatte er kritiske til at Moelven Industrier ASA i sin helhet kan gå over til nye eiere og dermed kunne bli et finansielt styrt datterselskap av et annet konsern. Derfor er det ønskelig at selskapets eierstruktur opprettholdes med flere eiere. Norske og svenske skogeiere er ønsket som fremtidige eiere i Moelven Industrier ASA. De ansatte ser samtidig fordelene av de synergieffektene som kan følge av at Finnforest Oyj blir en betydelig eier i Moelven Industrier ASA.

På denne bakgrunn anbefaler styret enstemmig selskapets aksjonærer å akseptere det frivillige tilbudet.
Når det gjelder aksjer som er eid eller kontrollert av styrets medlemmer, har de enkelte styremedlemmer til hensikt å akseptere det frivillige tilbudet. Konsernsjef Frode Alhaug vil akseptere tilbudet for deler av sin aksjeportefølje.

Jessheim den 22. mai 2001 <br>Styret i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner