Styrets rapport for 2. kvartal 2000


• Moelvens beste halvårsresultat.
• Oppkjøpet av Forestia AS er gjennomført og samordningen har gitt de første resultateffekter. • Stor byggeaktivitet i Sverige og økte leveranser til rehabilitering mer enn kompenserer for noe lavere nybyggaktivitet i Norge.

KONSERNET
Konkurransetilsynet godkjente den 29. mai Moelvens overtagelse av treindustrivirksomheten i Forestia AS. Dette var det siste formelle forbehold før overtagelsen kunne gjennomføres som avtalt. Forestia AS er dermed inkludert i Moelvens regnskap med virkning fra og med 17. januar. Dette innebærer at regnskapet for første kvartal er korrigert.

Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene i første halvår ble NOK 2408,7 mill mot NOK 1751,7 mill på samme tid i fjor. Omsetningsveksten knytter seg til treindustri- og limtreselskapene og skyldes hovedsakelig overtagelsen av Forestia AS. Driftsresultatet ble NOK 88,0 mill (38,3). Dersom virksomheten i Forestia AS inkluderes i 1999, ville resultatet i samme periode i fjor vært NOK 42 mill.
Ordinært resultat for første halvår før beregnet skatt ble NOK 50,5 (15,8). Konsernets beregnede skatt er negativ med NOK 5,9 mill. Dette skyldes at beregnet skatt i andre kvartal.

For rapport med tabeller følg linken under:

<br>Moelv, 15. august 2000 <br>Styret i Moelven Industrier ASA <br> <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker