Svært godt resultat for Moelven etter første halvår

Driftsinntektene i andre kvartal økte innen alle tre divisjoner og samlet endte første halvår på NOK 3.277 millioner sammenliknet med NOK 3.086 millioner i fjor. Driftsresultatet ble NOK 141 millioner etter første halvår (79 i fjor), noe som er en kraftig forbedring av resultatet sammenliknet med første halvår året før.
 
Driftinntektene i andre kvartal endte på NOK 1.716 millioner mot NOK 1.674 millioner i 2005. Det er det positive konjunkturbildet samt økte markedsandeler innen enkelte segmenter som er de viktigste årsakene til volumøkningen. Driftsresultatet ble NOK 91 millioner mot NOK 76 millioner i 2005. Bakgrunnen for økningen er en kombinasjon av en generell bedring i markedsforholdene, samt en rekke interne effektiviseringstiltak.
 
Intern effektivisering og bedre markedstilpasning
- Tiltakene har hovedsakelig vært rettet mot råstoffutnyttelsesgrad, koordinering av verdikjeden og bedret markedstilpasning. En del av tiltakene begynte å gi resultateffekter allerede i 2005, men det er fortsatt potensialer som vil bli realisert i løpet av 2006 og kommende år. Dette skyldes at en vesentlig del av tiltakene er en del av et flerårig investeringsprogram med til dels lange prosjektfaser, sier konsernsjef Hans Rindal.
 
Ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 123 millioner for første halvår (52). Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble NOK 88 millioner (34).
 
Ser på nye muligheter
Konsernsjefen forklarer framgangen med at Moelven nå ser ut til å ha funnet formen etter mange år med oppkjøp. - Vi er nå Skandinavias største tremekaniske aktør med tyngdepunktet rundt Värmlandsregionen i Sverige og indre deler av Øst-Norge. Det er fortsatt mye å vokse på i Skandinavia, selv om vekst i omsetning ikke er hovedmålet. Vi er åpne for nye muligheter og vi ser nå på bioenergimarkedet som en spennende og kanskje nødvendig mulighet.  Bioenergi kan bli en ny divisjon i Moelven, men ikke før tidligst høsten 2007, sier Rindal.
 
Gode utsikter for Moelven
De gode konjunktur med høy byggeaktivitet på mange områder forventes å vedvare i de skandinaviske landene ut 2006. Innen Byggsystemdivisjonen er ordrereserven bedre enn normalt og det kan bli nødvendig å treffe tiltak for å øke produksjonskapasiteten. For de tømmerforbrukende enhetene, er råstofftilgangen tilfredsstillende i de fleste regioner og etterspørselen etter industritre i Europa forventes å holde seg på et høyt nivå. Samlet forventer styret et resultat i 2006 som er bedre enn året før. - Målsettingen er å utvikle konsernet til å være markedsleder, det naturlige valget, ved kjøp av trebaserte byggprodukter og tilhørende tjenester i Norge, Sverige og Danmark, sier Rindal.

Moelven er et Skandinavisk industrikonsern som leverer trebaserte byggprodukter med tilhørende tjenester til markeder primært i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet har 3200 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Brorparten av personalet arbeider i Norge og Sverige. Av disse arbeider rundt 1500 i Sverige i bedriftene som i all hovedsak er lokalisert rundt innsjøen Vänern.
 
For ytterligere informasjon:
 
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Kommunikasjonsrådgiver Tom E. Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker