Svakt resultat for Moelven i tredje kvartal

Utfordrende markedsforhold internasjonalt for Moelvens sagbruk og tap knyttet til enkeltprosjekter fører til at konsernet taper penger i tredje kvartal.

Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 1 936 mill (1 886) og driftsresultat ble minus NOK 15,4 (pluss 114,4). Akkumulert etter tre kvartaler ble driftsinntektene NOK 6 059 mill (5 299) og driftsresultatet NOK 14 mill (278).

Hans Rindal, konsernsjef i Moelven Industrier ASA er ikke fornøyd:

-Dette er et utilfredsstillende resultat for Moelven. Årsaken til resultatet er sammensatt. Det er både markedsforholdene internasjonalt samt tap på enkeltprosjekter, som slår negativt ut i dette kvartalet. Deler av virksomheten i alle tre divisjoner går imidlertid bra, men dessverre ikke tilstrekkelig bra til å kompensere for tapene i tredje kvartal, sier Rindal.

Tilfredsstillende etterspørsel i Skandinavia

For Wood-divisjonen har aktiviteten vært god og etterspørselen etter trebaserte byggevarer har vært tilfredsstillende. For denne divisjonen avhenger etterspørselen i første rekke av aktiviteten innen nybygg og ROT i Norge og Sverige.

- Ordrereservene i Byggsystem-divisjonen er også normale for sesongen. Vi ser et høyt aktivitetsnivå innen både byggmoduler og systeminnredning i Sverige, men opplever i øvrig et skandinavisk marked med litt for få oppdrag å konkurrere om, sier Rindal.

Merker lav internasjonal aktivitet

Eksportmarkedene, som i første omgang påvirker Timber-divisjonen, har i større grad vært preget av et lavt aktivitetsnivå. Dette har påvirket prisene negativt og gitt en utilfredsstillende bruttomargin.

- Når det gjelder svingninger i markeder rundt oss, er det noe vi ikke kan påvirke, men opplever fra tid til annen og er vant til å håndtere. Som vanlig vil det imidlertid ta litt tid å tilpasse seg, sier Rindal og fortsetter:

-Råstoffet står for en stor andel av våre kostnader, og våre interne tiltak kan bare delvis kompensere for prisfallet i tider som disse. Tiltakene er imidlertid viktig for å opprettholde en konkurranseposisjon og for inntjeningen over tid. Dersom vi kostnadsmessig klarer å være blant de bedre, blir heller ikke behovet for kapasitetstilpasninger like stort. Nå ser vi at både råstoffkostnader og samlet produksjon i bransjen reduseres, hvilket vil hjelpe, forklarer Rindal.


Tap i Elektrovirksomheten

I Moelven Elektro ble det i løpet av august klart at fire store prosjekter i Oslo-området gikk med betydelig tap. Tapene på både gjennomførte prosjekter og påregnelige tap i et pågående prosjekt er bokført i dette kvartalet.

-Dette er ikke godt nok, og vi gjennomfører både organisatoriske og systemmessige endringer for å redusere risikoen for at dette skal skje igjen.

Kjøper ny virksomhet

Ved inngangen til fjerde kvartal ble det inngått en avtale om kjøp av virksomheten til H-Profil. De produserer komponenter i tre til vindusindustrien, en kundegruppe Moelven alt er en betydelig leverandør til, og laminerte emner vil være et supplement til de leveranser konsernet har i dag. Virksomheten er dessuten lokalisert i en region hvor Moelven har flere sagbruk som leverer egnet råstoff til denne type produksjon.


Framtidsutsikter

Hans Rindal sier at bildet framover er sammensatt:

-Det er svake utsikter i eurosonen og USA, samtidig som det forventes en normal, sesongmessig reduksjon i aktivitetsnivået i bygg- og anlegg i Sverige og Norge mot slutten av året. Det betyr at vi har en utfordrende tid foran oss, men det er også noen lyspunkter. Vi har en tilfredsstillende ordrereserve i Byggsystem-divisjonen, samtidig som priser og volumer i både råstoff og ferdigvaremarkeder er i ferd med å tilpasse seg en ny situasjon med lavere aktivitetsnivå for treindustrien. For fjerde kvartal forventer vi et positivt resultat for konsernet samlet. Det vil likevel ikke veie opp for de tap vi har hatt så langt, og vi forventer dessverre et negativt resultat for året sett under ett, sier Rindal.


For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Hans Rindal, +47 90 69 69 10

Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 90 98 06 67

Direktør for kommunikasjon og HR Kristin V. Bjørnstad, +47 90 71 37 01

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker