To designpriser til Moelven

Moelven fikk to hedersbevisninger da «Merket for God Design» ble utdelt av Norsk Designråd under «Designdagen» i Oslo i går. Moelvens gulvprodukt «furugulvet» ble hedret som et nyskapende produkt, og Moelven Limtregruppen AS ble, sammen med arkitektfirmaet AVIAPLAN, hedret for bruk av fagverk i limtre, med spesiell henvisning til ekspedisjonsbygningen på Gardermoen.I begrunnelsen for sitt valg av limtre, sier Norsk Designråd: «Fagverk i limtre er benyttet i ekspedisjonsbygningen på Gardermoen hvor man krevde et bæresystem med ekstremt høye krav til teknisk kvalitet og design. Konstruksjonen fremstår som et imponerende estetisk element, hvor bruken av limtre er strukket svært langt og viser nye muligheter for bruk av tre. Fagverk i limtre er konkurransedyktig prismessig med stål- og betongkonstruksjoner og tilfredsstiller de strengeste brannkrav. Et miljøvennlig produkt fremstilt av norske, selvforsynende materialer».

Om «Furugulvet» sier Norsk Designråd: «Furugulvet er et nyskapende produkt spesielt rettet mot det urbane markedet. Pakkene er små og lette, og kan transporteres i bygårdsheiser. Furugulvet bygger lite i høyden, og kan legges på eksisterende gulv uten at en må heve dører. Emballasjen benyttes som underlagspapp ved legging. Tydelig instruksjon på fem språk er trykket på emballasjen».


Moelv 1998.12.09
Oddvar Hemsøe
Informasjonssjef

Ønskes ytterligere kommentarer; kontakt FoU direktør Haumann Sund, tlf. 90 16 39 46, og marketingsjef Arild Jonstad 90 14 50 53.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner