Gro Harlem Brundtland blir FNs spesialutsending for klimaspørsmål


PressemeldingGro Harlem Brundtland blir FNs spesialutsending for klimaspørsmål

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har utnevnt Gro Harlem Brundtland (68) til spesialutsending for klimaspørsmål. Hun blir en av tre spesialutsendinger som skal innlede dialog med statsledere verden over for å forberede et forsterket internasjonalt samarbeid for å motvirke klimaendringer.

-Gro Harlem Brundtland ser frem til å arbeide med klimaspørsmål på oppdrag for FN, uttaler Gros rådgiver Jon Mørland.

-Jeg er glad for at FNs generalsekretær gjør klimaspørsmål til hovedsak for FN og sitt virke som generalsekretær. Klimaendringene er forhold som for alvor undergraver forutsetningene for bærekraftig utvikling, og dagens samarbeid på regjeringsnivå er for svakt til å møte utfordringene vi står overfor, sier Gro Harlem Brundtland.

De øvrige klimautsendingene er Chiles tidligere president Ricardo Lagos Escobar og Sør-Koreas tidligere utenriksminister Han Seung-soo.

Klimautsendingenes oppgave blir å medvirke i forberedelsene til FNs klimakonferanse på Bali i desember, og til øvrige toppmøter om internasjonalt klimasamarbeid. Spesialutsendingene skal representere FNs generalsekretær i dialog med en lang rekke statsledere.

- Det haster å komme i gang med arbeidet for å fornye Kyoto-avtalen. Avtaleperioden går ut i 2012, og det er avgjørende at verdens ledende nasjoner innleder dialogen om neste generasjons klimasamarbeid og CO2-reduserende tiltak, påpeker Brundtland.

-Gro Harlem Brundtland, Ricardo Lagos Escobar og Han Seung-soo vil møte FNs Generalsekretær Ban KI-moon i New York førstkommende tirsdag (8.mai) for å diskutere oppdragets innhold og arbeidsoppgaver i mer detalj, uttaler Jon Mørland.

Gro Harlem Brundtland er for tiden i utlandet. For ytterligere kommentar, kontakt Gro Harlem Brundtlands rådgiver Jon Mørland på 90 77 02 06.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com