Uniol vil be om gjeldsforhandlinger

(Oslo, 27. november 2009): Som følge av de endrede rammebetingelsene som Regjeringen og Stortinget har vedtatt ser ikke styret i Uniol AS det som mulig å videreføre driften ved Uniol med dagens struktur. Styret har derfor besluttet å søke tingretten i Fredrikstad om å få starte gjeldsforhandlinger.

- Vi går til Fredrikstad tingrett i neste uke og begjærer gjeldsforhandlinger. Dette vil gi Uniol bedre beskyttelse mot krav fra kreditorene samtidig som det gir oss mer tid til å utrede grundig eventuelt grunnlag for fortsatt drift. Vi skal gjøre alt vi kan for å opprettholde driften ved Uniol, og vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å se om det kan finnes noen løsninger, sier styreleder i Uniol Øystein Haslum. - Vi ser for oss at gjeldsforhandlingene vil pågå i 3-4 måneder, og vi tar sikte på å få i gang driften ved Uniol i dette tidsrommet. Det betyr samtidig at alle kundeforhold ivaretas og ingen av de ansatte blir sagt opp inntil videre, men de vil fortsatt være i permisjon til driften er i gang, sier Haslum.