Svevia skriver treårskontrakt med B&M Systemutveckling

Svevia, Sveriges største entreprenør innen vedlikehold av vinterveier, har lagt ut et anbud på GPS-baserte ledelse- og oppfølgingssystemer for de neste tre årene. Oppdraget går til B&M Systemutveckling AB i Uppsala i samarbeid med Mowic AB.

– Vi hadde dels behov for å kvalitetssikre vedlikeholdet av vinterveier, dels for å redusere kostnadene forbundet med dette arbeidet, forteller Olle Öberg, driftsdivisjonssjef hos Svevia. I begynnelsen var flere leverandører med i konkurransen, men i sluttfasen sto det mellom tre bedrifter med tilstrekkelig kompetanse til å levere.

Valget falt på B&M Systemutveckling, og det var en avveining av pris og teknisk kompetanse som var avgjørende. B&M har levert GPS-systemer til Svevia tidligere, og har god kjennskap til hvordan systemene kan hjelpe dem på en effektiv måte.

– B&M har det mest komplette produktet, dessuten var prisen rimelig, så vi er meget fornøyde med valget, sier Olle Öberg.

Med systemet Mobiwin QA har man full kontroll over hvilke veier som er ryddet og hvilke som gjenstår. Man vet også hvilke kjøretøyer som er ferdige med områdene sine og derfor kan omdirigeres til steder der det er mer behov for dem.

I kombinasjon med maskinvaren BlueTex GPS er det dessuten funksjoner for hvor mye salt og sand som brukes. Grunnlaget for kjøring og forbruk blir et fakturagrunnlag både for underentreprenører og oppdragsgivere, som for eksempel kommuner og veimyndigheter, som det svenske Trafikverket.

Tidligere skjedde mye av rapporteringen manuelt. Med dette systemet unngår man feilkilder og vilkårligheter, noe som gjør det meget enklere for administrasjonen. Man får betalt nøyaktig etter hvor mye man har kjørt.

Systemet kan kobles til forskjellig maskinvare, som BlueTex GPS fra Mowic, som Svevia har installert i bilene sine i dag. Man kan også tilkoble GPS-apper for nettbrett og smarttelefoner.

– For oss er det viktig at man ikke er avhengig av en spesiell maskinvare, sier Olle Öberg. Utviklingen går mot fleksibel løsninger med apper for telefoner og nettbrett. Dette var en avgjørende faktor ved valget av B&M som samarbeidspartner.

Svevia har 1 600 kjøretøyer, rundt 2 000 medarbeidere og er ansvarlig for mer enn halvparten av det statlige veinettet, som består av nesten100 000 km vei.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Per Bergström, Business Area Manager B&M Systemutveckling AB

+46 18-18 38 98

perb@bmsystem.se

Olle Öberg, driftsdivisjonssjef i Svevia

+46 70-647 65 58

olle.oberg@svevia.se

Mats Wärme, VD Mowic AB 

+46 70-263 31 24 

mats.warme@mowic.se

B&M Systemutveckling AB er en programvarebedrift som har spesialisert seg på utvikling av ledelsessystemer for foretak med mobile ressurser. De har mer enn 20 års erfaring på tekniske områder som posisjonering, GIS og Mobildata og utvikler både egne produkter og tilbyr konsulenttjenester til større foretak og myndigheter.

Mowic AB er en teknologibedrift med spisskompetanse innen mobildata og GPS-baserte løsninger innen veidrift og –vedlikehold. Bedriften er spesialisert på integrering av tredjeparts utstyr og utvikling av værstasjoner, samt videreforedling av data. Mowic AB utvikler egne maskinvareplattformer og Gateway-løsninger.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia