Multiconsult ASA - Ny juridisk struktur

Styret i Multiconsult ASA foreslår at Multiconsult-konsernet etablerer en ny juridisk struktur. Den norske operative virksomheten i selskapet fisjoneres ut for deretter å fusjoneres inn i et heleid datterselskap. Formålet er å etablere en mer hensiktsmessig juridisk struktur for Multiconsult-konsernet.

Styret i Multiconsult ASA har derfor besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapets virksomhet, slik dette er definert i fisjonsplan datert 15. mai 2017, fisjoneres ut til det nyopprettede selskapet MC Newco AS, for deretter å fusjoneres inn i et nyopprettet heleid datterselskap, Multiconsult Norge AS. Ved fusjonen utstedes vederlaget av Multiconsult ASA gjennom en økning av pålydende på eksisterende aksjer i Multiconsult ASA (såkalt «konsernfusjon»).

Aksjonærene i Multiconsult ASA vil ha samme antall aksjer, med samme pålydende, etter at den nye juridiske strukturen er etablert. Egenkapitalen i Multiconsult ASA vil også være den samme før og etter transaksjonene. Den eneste endringen er at den norske operative virksomheten, slik den er definert i fisjonsplanen, vil overdras fra Multiconsult ASA ned til et heleid datterselskap.

Vedtakene for å etablere den foreslåtte nye juridiske strukturen vil legges frem for ekstraordinær generalforsamling i Multiconsult ASA, MC Newco AS og Multiconsult Norge AS den 23. juni 2017, og det forventes at den vil kunne tre i kraft i slutten av august 2017.

Fisjonsplanen og fusjonsplanen er gjort tilgjengelige på selskapets nettsider, www.multiconsult.no .

Om oss

Multiconsult is one of the leading firms of consulting engineers and designers in Norway. The company delivers multidisciplinary consulting and design, project engineering and management, verification, inspection and supervision – to customers in Norway and abroad, focusing on the following sectors: buildings & properties, industry, oil & gas, transportation & infrastructure, energy, environment & natural resources. Visit www.multiconsultgroup.com or www.multiconsult.no for more information.

Abonner