Multiconsult øker driftsinntektene i andre kvartal og første halvår 2017

Multiconsult øker driftsinntektene i andre kvartal og hittil i år 2017, drevet av netto rekruttering og oppkjøp.  Oppkjøpet av Hjellnes Consult og Johs Holt går videre i henhold til planen.

Oslo, 31. august 2017 - Konsernets netto driftsinntekter i andre kvartal økte med 3,9 prosent til 738,9 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter skyldes høyere produksjon som følge av økt bemanning, samt oppkjøp av Iterio AB, aarhus arkitekterne A/S og Akvator AS. Økningen i driftsinntektene ble også positivt påvirket av god prosjektgjennomføring. Som forventet var det en negativ kalendereffekt på syv færre arbeidsdager i Norge i andre kvartal, noe som har betydelig innvirkning på netto driftsinntekter. Debiteringsgraden falt til 69,5 prosent (70,9 prosent), med en negativ effekt på driftsinntektene. Timeprisene er på et tilsvarende nivå som i fjor.

Konsernets netto driftsinntekter første halvår 2017 økte med 12,7 prosent til 1 538,6 millioner kroner, sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen i netto driftsinntekter var hovedsakelig drevet av høyere produksjon som følge av økt bemanning, samt oppkjøp av Iterio AB, aarhus arkitekterne A / S og Akvator AS. Økningen i inntekter ble delvis motvirket av en lavere debiteringsgrad på 68,9% (70,0%).

Driftsresultatet (EBIT) for andre kvartal utgjorde 15,8 millioner kroner med en 2,1 prosent EBIT margin. Økningen i netto driftsinntekter veide ikke opp for høyere driftskostnader i kvartalet.

Driftsresultatet (EBIT) for første halvår utgjorde 110.2 millioner kroner med en 7,2 prosent EBIT margin. Engangskostnader, som implementering av nytt ERP-system, påvirket perioden.

«Jeg er glad for å se den sterke veksten i driftsinntekter første halvdel i 2017. Oppkjøpet av Hjellnes Consult og Johs Holt går videre i henhold til planen og baner vei for en bedre markedsposisjon og forretningsvirksomhet, i tråd med 3-2-1 GO strategien», sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Konsernets ordrereserve er fortsatt sterk ved utgangen av andre kvartal, og utgjorde 1 995,0 millioner kroner, en økning på 8,5 prosent fra i fjor. Ordreinngangen i andre kvartal falt med 4,6 prosent til 866,9 millioner kroner. Salget i forretningsområdene Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar Energi bidro sterkt til ordreinngangen i andre kvartal. Ny ordreinngang fra Iterio AB og aarhus arkitekterne A/S bidro positivt til konsernets ordreinngang. Hoveddelen av ordreinngangen i kvartalet kom fra nye kontrakter, og forventet antall tilbud innen Samferdsel er lovende.

Viktige nye kontrakter i kvartalet var Ulven næringseiendomsutviklingsprosjekt med OBOS og Holsfjorden vannforsyning til Oslo med Oslo kommune vann- og avløpsetaten. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter i kvartalet var Campus Ås og Kampflybasen i Norge, samt Mount Coffee i Liberia.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. juni 2017 på 1 587,5 millioner kroner og sum egenkapital på 516,0 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 157,8 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal var 89,0 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene forblir ganske positive. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer for bransjen generelt. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt.

Selskapet presenterer resultatet for andre kvartal 2017 i dag, 31. august, kl. 09:00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
Presentasjonen holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.
Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=58640064

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:     

     Investorrelasjoner:          
         Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans          
         Telefon: +47 93 87 05 25           
         E-post: ir@multiconsult.no     

     Media:          
        Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder          
        Telefon: +47 91 17 01 88          
        E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

ABOUT MULTICONSULT ASA
Multiconsult is a leading Norwegian multidisciplinary engineering consulting company, with more than 2 400 employees and 45 offices in Norway and abroad. The Company focuses on six business areas: Buildings & Properties, Transport, Renewable Energy, Oil & Gas, Industry and Water & Environment. The Company has an operating history that spans more than a century, with the inception of Norsk Vandbygningskontor in 1908. In 2015 Multiconsult completed more than 9 000 projects for approx. 4 000 different customers.

Om oss

Multiconsult is one of the leading firms of consulting engineers and designers in Norway. The company delivers multidisciplinary consulting and design, project engineering and management, verification, inspection and supervision – to customers in Norway and abroad, focusing on the following sectors: buildings & properties, industry, oil & gas, transportation & infrastructure, energy, environment & natural resources. Visit www.multiconsultgroup.com or www.multiconsult.no for more information.