- Aktivt eierskap er viktig i krisetider

I dag ble Nærings- og handelsdepartementets eierskapskonferanse 2012 avholdt på Grand Hotell i Oslo. Temaet var Aktivt eierskap i krisetider

-  Temaet for dagens konferanse henger sammen med situasjonen i Europa. Vi ser at eurokrisen rammer våre viktigste handelspartnere. Norske eksportbedrifter og norsk næringsliv må forberede seg på utfordringer i fremtiden. Vi må diskutere det statlige eierskapet i lys av dette, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

 Statsråden er godt fornøyd med dagen:

-  Vi har hørt mange spennende og interessante innlegg rundt temaet. I en økonomisk krise er det viktig at regjeringen fortsetter å sikre gode rammevilkår for næringslivet, sier han.

I sitt innlegg gikk Giske inn på situasjonen i Europa og hvilke utfordringer norsk næringsliv står ovenfor. Han understreket også at regjeringen fremdeles vil være en tydelig eier med forventninger blant annet til samfunnsansvar og lederlønn.

Foredragsholderne på konferansen var blant annet Annika Falkengren fra SEB og Svein Richard Brandtzæg fra Norsk Hydro.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»