- Et krevende men virksomt år

- Det har vært et krevende år preget av kontraster: Krise i Europa og vekst i Norge. Det sa nærings- og handelsminister Trond Giske da han oppsummerte på sin årlige sommerpressekonferanse, mandag 25. juni.

Giske tok for seg de viktigste sakene nærings- og handelsdepartementet har arbeidet med siden høsten 2011.

- Det har vært utfordrende både for europeisk økonomi og for enkelte deler av norsk eksportindustri. Samtidig går det godt for mye av norsk næringsliv. Kontrastene har vært store: Europa er i en alvorlig krise. Norge har lav ledighet, vekst i økonomien og økt sysselsetting. Regjeringen fører en politikk som bidrar til at det går godt for Norge, sier Giske.

Han understreker likevel at bildet ikke har vært entydig positivt. Statsråden viser til at norsk økonomi ikke er skjermet for utviklingen i Europa.

- Treforedlingsindustrien er eksempel på en bransje som opplever vanskelige tider. Derfor bevilget regjeringen i vår 100 mill i en tiltakspakke for treforedlingsindustrien. Dersom uroen i finansnæringen skulle blusse opp og utviklingen internasjonalt forverres, vil lønnsomheten i norske eksportbedrifter med høyt kostnadsnivå komme under ytterligere press, advarer Giske.

- Derfor er det viktig å fortsatt holde orden på økonomien. Det at vi holder igjen på pengebruken bidrar til stabilitet i rente og kronekurs, som er svært viktig for næringslivet. Samtidig gir det oss handlingsrom dersom krisen igjen skulle treffe oss, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Se bilder fra pressekonferansen på Flickr: http://www.flickr.com/photos/nhd-info/sets/72157630279258902/

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»