- Se mulighetene i India

- Langt flere norske bedrifter bør få øynene opp for India, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Kraftig vekst har gjort India til en av verdens største økonomier. Nå inviteres norske bedrifter til å lære mer om hvordan lykkes i India. 

India vil spille en stadig større rolle i verden. Økonomien forventes å vokse med over 6 prosent de neste 5 årene. Det gir store muligheter for norsk næringsliv. Flere bedrifter bør se disse mulighetene, sier Giske.

Selv om India av mange blir oppfattet som et vanskelig marked å gå inn i, er det også mange norske bedrifter som har lykkes der.

- Over 100 norske selskaper er til stede i India i dag, og det finnes mange suksesshistorier. Vi hører mye om Telenor, men det finnes et mangfold av norske bedrifter i landet, i sektorer som IT, maritim, energi, konsumentvarer, sier Trond Giske.

Med usikre økonomiske utsikter i Europa ser stadig flere norske bedrifter større vekstpotensiale i fremvoksende markeder. India er verdens 10. største økonomi og det nest mest folkerike landet i verden.

- 1 million mennesker forventes å tre inn i arbeidsmarkedet hver måned de neste årene, og landet vil vokse til å bli verdens mest folkerike. Allerede er middelklassen i landet større en hele USAs befolkning, sier Giske.  

- Telenor har for eksempel 23,5 millioner kunder i India, og har ambisjoner om at dette mer enn dobles til 55 millioner i 2016. Dette er et eksempel på de mulighetene et voksende konsumentsamfunn bringer.

Nærings- og handelsministeren ønsker et enda sterkere fokus på India fremover og at norske bedrifter skal mer kjennskap til det indiske markedet. Derfor inviteres norske bedrifter til et seminar om mulighetene i India. Det arrangeres av Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med Innovasjon Norge og Handelshøyskolen BI den 13. juni.  

- Vi håper mange norske bedrifter benytter denne anledningen til å lære mer om India, sier Giske.

Mer informasjon om seminaret finnes her 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker