30 millioner kroner til gründere og nyskaping

– Vi ønsker flere gode gründere og mer kommersialisering av ideer fra forskningen, sier næringsminister Monica Mæland. Satsingen på gründere og nyskaping øker derfor med 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på gründere med 15 millioner kroner i 2014, gjennom etablerertilskudd i Innovasjon Norge. Også forskningsbasert nyskaping (Forny2020) i Norges Forskningsråd styrkes med 15 millioner kroner.

– Norsk næringsliv trenger flere ben å stå på. Gründere fornyer næringslivet og er med på å skape de bedriftene vi skal leve av i fremtiden. Forskningsbasert nyskaping kan gi muligheter for ny næringsvirksomhet og bringe Norge fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Etablerertilskudd
Etablerertilskudd skal få frem flere gode gründere som etablerer selskaper med vekstpotensial og bidrar med noe nytt nasjonalt eller internasjonalt. De får et mindre beløp slik at de kan få testet ut sine ideer. Det skal bidra til å gjøre prosjektene «investorklare». Tiltaket skal bedre kapitaltilgangen til gründere og bedrifter som er yngre enn tre år med et mindre tilskudd.

Innovasjon Norge kan gi tilskudd for til sammen rundt 90 millioner kroner gjennom denne ordningen.

Les mer om etablerertilskudd her.

Forny2020
Regjeringen foreslår å styrke satsingen på forskningsbasert nyskaping (Forny2020) med 15 millioner kroner.

Forny2020 skal bidra til verdiskaping gjennom kommersiell utnyttelse av forskningsresultater utført ved universiteter, høyskoler, helseforetak og institutter. Forskningsbasert nyskaping og kommersialisering gir muligheter for ny næringsvirksomhet. Forny2020 støtter aktiviteter som fører til at forskningsresultater tas i bruk. Programmet gir støtte til aktører som bidrar til å få forskningsresultatene ut i markedet og til nystartede bedrifter som er basert på resultater og ideer fra forskningsinstitusjoner.

Den totale rammen for Forny2020 i 2014 blir dermed om lag 136 millioner kroner. Nærings- og fiskeridepartementet bidrar med 125,75 millioner kroner, mens Kunnskapsdepartementet bidrar med 10 millioner kroner.

Les mer om Forny2020 her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker