Aspaker til FN-konferanse i Vigo i Spania 8. og 9. oktober

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker deltar 8. og 9. oktober på en FN-konferanse i Vigo i Spania i regi av spanske myndigheter og FNs matvareorganisasjon (FAO).

Konferansen arrangeres i forbindelse med markeringen av 20 års-jubileet for FAOs  såkalte adferdskodeks for ansvarlig fiskeri (Code of Conduct for Responsible Fisheries).

Aspaker skal også ha bilateralt møte med den spanske landbruks-, mat- og miljøminister Isabel García Tejerina.

Representanter fra om lag 25 land deltar på konferansen, deriblant en rekke fiskeriministre.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»