Departementsbesøk til Raufoss

Hele 226 bedrifter har invitert Nærings- og handelsdepartementets ansatte på besøk 11. oktober. En av de utvalgte bedriftene som får besøk ligger i Oppland.

56 bedrifter er plukket ut for besøk når Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjentar fjorårets suksess og sender ansatte på bedriftsbesøk over hele Norge. Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse på Raufoss er blant de utvalgte.

-          Vi setter stor pris på at så mange bedrifter har vist sin interesse for å ta imot ansatte fra Nærings- og handelsdepartementet. Fjorårets bedriftsbesøk gav oss gode erfaringer, og jeg er sikker på at vi også i år vil få nyttige tilbakemeldinger fra bedriftene vi besøker, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse er et eksempel på bredden i utvalget av bedrifter som departementet skal besøke. Prosjekt ”NHD ut i landet” har som mål å gi ansatte i Nærings- og handelsdepartementet anledning til å komme enda tettere innpå virksomhetene. Rundt 175 av departementets ansatte skal ut av kontoret på bedriftsvisitt denne gangen.

-          Vi ønsker god kontakt med næringslivet og konkrete innspill fra de enkelte bedriftene. Dette handler om å øke vår kunnskap om norsk næringsliv samt å styrke departementets evne til å fremme verdiskaping og etablering av arbeidsplasser, sier Giske.

(Forbehold om endringer)

Kontaktperson:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 99621213. Pressetelefon: 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner