Eksporten av sjømat slår alle rekorder

Aldri har Norge eksportert mer sjømat enn i 2014. Norsk fisk finner veien til stadig flere verden rundt. Hver femte verdensborger spiser norsk laks og eksporten av fersk skrei økte med 60 prosent, viser eksportstatistikken til Sjømatrådet. 

- At nettopp 2014 skulle bli det beste året noensinne var ingen selvfølge da Russland innførte importforbud i august. Det viser at etterspørselen etter norsk sjømat er enda sterkere enn forventet, og at næringen har vært raske med å finne nye markeder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, og understreker at nettopp å åpne for nye markeder står høyt på hennes agenda.

I 2014 eksporterte Norge sjømat til en verdi av 68,8 milliarder kroner. Det er en økning på 12 prosent fra 2013. Og sammenlignet med 2012 er det en økning på nesten 25 prosent. Norge eksporterer nå 37 millioner sjømatmåltider hver dag.

- Vår kompetanse til å produsere sjømat er et konkurransefortrinn som vi må bygge videre på for å bli en enda større global matprodusent. Fallende oljepriser er en påminnelse om at Norge står overfor en omstilling. Sjømatindustrien har et stort potensial til å bli en av de virkelig store bidragsyterne til økonomien vår i tiden som kommer. Dette året har vi store og viktige prosesser foran oss. Vi skal få på plass et nytt system som sikrer forutsigbar og bærekraftig vekst innen oppdrett, og vi skal legge frem tiltak som kan øke lønnsomheten innen fiskeindustrien, sier fiskeriministeren. 

Se bilder på flickr

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner