En enklere aksjelov gir store innsparinger

- Vi er i rute med forenklingsmålet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Regjeringen vil endre aksjeloven slik at bedrifter sparer penger og tid. To av de tre nye forenklingstiltakene er alene verd en halv milliard kroner i årlige innsparinger.

- Endringene vil gi en aksjelov som gjør det enklere og billigere å drive aksjeselskap. Den vil bli bedre tilpasset småbedriftenes behov, sier Trond Giske.

Regjeringen foreslår store forenklinger på tre områder: Stiftelse, kapitalregler og styring

 - Verdien av forenklingene knyttet til stiftelse og styring er alene på omlag 500 millioner kroner. Da er vi godt på vei mot målet om å oppnå årlige besparelser på 10 milliarder kroner før utløpet av 2015, sier Giske.

I tillegg vil mer fleksible kapitalregler gi store positive effekter for næringslivet, selv om disse vanskelig lar seg beregne i kroner.

De foreslåtte endringene vil bety at:

  • Det blir enklere å stifte selskaper med færre dokumenter å sende inn.
  • Dagens begrensning i kjøp av egne aksjer fjernes.
  • Styret kan gis fullmakt til å utdele utbytte når det passer for selskapet.
  • Det blir mulig å behandle saker i styre og generalforsamling uten å møtes fysisk.
  • Det blir opp til selskapene selv hvor mange styremedlemmer som skal velges.
  • Stiftelse av selskaper skal kunne skje elektronisk.

- Dette er forenklinger som gir bedriftene muligheten til en langt mer fleksibel organisasjon og enklere saksbehandling. De nye tiltakene gjør det også mulig å oppfylle vår visjon om at aksjeselskap skal kunne stiftes elektronisk uten at du må hyre inn hjelp utenfra, sier Giske.

Endringene oppfyller ytterligere 6 av forenklingsforslagene daværende NHO sjef John G. Bernander overrakte til Trond Giske i februar i fjor.

Allerede i januar 2012 reduserte regjeringen kravet til aksjekapital fra 100 000 til 30 000 kroner, i tråd med anbefalingene i Knudsen-utredningen. Siden den gang har det vært en kraftig økning i tallet på nye aksjeselskaper. I fjor ble det registrert 25 614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16 249 nye AS i 2011, ifølge Brønnøysundregistrene.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner