En halv milliard til forskningsbedrifter

50 prosjekter over hele landet får en halv milliard kroner til å forske frem nye produkter og tjenester. Målet er å gjøre mer forskning om til butikk.

- Jeg vil gratulere alle bedriftene som har kommet gjennom nåløyet. Vi trenger at mer forskning blir gjort om til butikk. Dette er prosjekter som vil kunne gi nye produkter og tjenester i nytt næringsliv, og omstilling og fornyelse i det etablerte, sier næringsminister Monica Mæland.

Dyreparken i Kristiansand, Gyldendal forlag, produsenter av skreddersydde vinduer, og en bedrift som skal resirkulere fiskeavfall til bruk i medisiner er blant de som Forskningsrådet nå støtter opp om. Se listen over alle tildelingene her.

Totalt 532 millioner kroner skal fordeles på 50 forskningsprosjekter. Pengene kommer fra Forskningsrådets største program for næringslivet, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

– Hele 50 bedrifter av i alt 181 som søkte oss får støtte til sine prosjekter gjennom Forskningsrådets BIA-program. Vi mottok 33 prosent flere søknader i år. Det viser en økt vilje i næringslivet til å bruke forskning for å skape innovasjon. Dette er viktig og nødvendig for at vi skal hevde oss innen næringer som blir mer og mer kunnskapsbaserte, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Resultatene fra prosjektene som får BIA-penger kan både bidra til å skape nye arbeidsplasser og til å beholde jobber i Norge.

- Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Det handler om at vi må ha de beste løsningene. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen, sier Mæland.

Fakta om BIA

Programmet finansierer samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og offentlig finansierte forskningsmiljøer.

Det er bedriftene selv som har regien på forsknings- og utviklingsarbeidet.

På ti år har BIA-programmet ført til 900 nye produkter og 160 bedrifter.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker