Endringer i Telenors styre

Nærings- og handelsdepartementet tar til etterretning at Harald Norvik trekker seg som styreleder i Telenor. Staten har meddelt valgkomiteen i Telenor at ut fra en helhetsvurdering er det ønskelig med skifte av styreleder.

Komiteen så det som hensiktsmessig at staten som største eier hadde direkte dialog med Norvik om dette. Et slikt møte mellom departementet og Norvik ble avholdt onsdag 2. mai.

Departementet er informert om at Norvik vil fortsette i vervet inntil en ny styreleder er valgt av bedriftsforsamlingen.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner