Enklere å velge lokal sjømat

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil gjøre det enklere for restauranter å velge lokal sjømat når de skal fylle menyen.

- Vi har et fantastisk matfat rett utenfor døra, og det bør være enkelt å få tak i fersk, lokal fisk når den praktisk talt svømmer noen meter fra kjøkkenbenken. I dag er det slik at restauranter må gjennom en tung papirmølle for å få lov til å kjøpe fersk fisk. Nå forenkler vi kravene slik at det blir lettere for spisesteder å kjøpe fersk fisk direkte fra kaikanten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Restauranter og andre næringslivsaktører som i dag ønsker å kjøpe lokale råvarer direkte fra fiskere må først registrere seg som kjøpere i tråd med kjøperregistreringsforskriften, eller de må søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon. Med den nye forskriften er vilkårene for registrering blitt forenklet, slik at mindre spisesteder og restauranter ikke behøver å søke om dispensasjon. I tillegg vil kravet om å betale et registreringsgebyr på 5000 kroner falle bort for alle aktører.

- Norge er en stor sjømatnasjon, og da er det viktig at det tas i bruk mer lokal sjømat på norske serveringssteder. Mange av turistene som besøker Norge kommer for å se og oppleve vår unike kyst og har store forventninger til sjømaten som blir servert. Denne forenklingen skal komme både restauranter og deres kunder til gode, sier fiskeriministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker