Enklere offentlige innkjøp

Tre nye EU-direktiver gir enklere regler for offentlige anskaffelser. – Et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland.

Europarådet vedtok i går tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Rådet slutter seg dermed til EU-parlamentets vedtak. Formålet med de nye direktivene er enklere og klarere regler.

- Forenkling er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Vi har mye å gå på når det gjelder offentlige innkjøp. Det offentlige kjøper inn for 400 milliarder kroner årlig. EU-direktivene er derfor et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland.

EU-direktivene vil blant annet gi små og mellomstore bedrifter lettere tilgang til offentlige kontrakter. De gjør det også mulig å ta større hensyn til miljø, innovasjon og sosiale forhold.

Fristen for å gjennomføre direktivene i nasjonal rett er 24 måneder fra offentliggjøringen i EU.

Også det særnorske regelverket skal forenkles. 10. juni i år legger Forenklingsutvalget frem sine forslag. Utvalgets forslag vil sammen med de nye EU-direktivene danne grunnlaget for et helt nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker