Etablerer bevaringsområde for hummer ved Lindesnes

- Lindesnes kommune har ønsket å etablere et bevaringsområde for hummer og derfor lager vi nå en forskrift som oppfyller ønsket fra lokalsamfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det nye bevaringsområdet i Lindesnes inngår i prosjektet ”aktiv forvaltning” hvor man i samarbeid med flere kommuner prøver ut forvaltningstiltak i ”mikro-skala” for å få mer kunnskap om de lokale hummerbestandene.

-Vi har sett at tidligere etablerte bevaringsområder har gitt gode resultater for hummerbestandene lokalt og vi er glade for å kunne sett i gang dette forskningsinitiativet for en aktiv forvaltning av hummerbestanden ved Lindesnes, sier Aspaker.

Det vil fastsettes en forskrift som etablerer et bevaringsområde ved Lindesnes fra 1.oktober 2014 og bevaringsområde gis en varighet på 5 år.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner