Firepartsavtale for forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014

EU, Island, Norge og Russland har inngått avtale om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014. Færøyene ønsket nok en gang ikke å være med på en kyststatsavtale for inneværende år som viderefører den avtalte fordelingen fra 2007.

- Selv om jeg ideelt sett hadde ønsket en fempartsavtale, inkludert Færøyene, måtte vi bare innse at det ikke var mulig. Jeg er likevel glad for at vi har fått på plass en avtale, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for 2014 er satt til 418 487 tonn, i tråd med forskernes anbefaling. Norges kvote ligger fast på 61% og for 2014 utgjør dette en kvote på 255 277 tonn. Partene har avsatt et kvantum av den totale kvoten for færøysk fiske, i samsvar med deres andel fra rammeavtalen fra 2007.

Les hele saken og den signerte avtalen på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker