Fiskeriministeren møter torsk i Torsken

Besøk på anlegg for levendelagring av torsk og åpning av Torskensenteret står på programmet når fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Senja 11. april.


Program:

10.00-11.15                 Besøk hos Nergård AS i Gryllefjord. Nergård har startet med levendelagring av torsk slik at de kan forlenge sesongen for fersk fisk. Fiskeriministeren får også omvisning i selskapets filetfabrikk som har tatt i bruk ny, islandsk teknologi.

11.30-13.30                 Åpning av Torskensenteret – ny praksisbase for blå fag ved Senja videregående skole.

På ettermiddagen har fiskeriministeren et møte med styret i Fiskarlaget Nord.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes,  tlf:  452 41 874, id@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker